Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Novice

Mednarodno srečanje partnerjev projekta LEVEL UP! v Romuniji

ponedeljek, 4.11.2019

Mednarodno srečanje partnerjev projekta LEVEL UP! v Romuniji

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto se je pretekli teden, med 30. in 31. oktobrom 2019 udeležilo mednarodnega srečanja partnerjev projekta LEVEL UP! v Aleksandiriji v Romuniji.

Partnerji so se pogovarjali o nadaljnjih nalogah, o implementaciji projekta, si izmenjali izkušnje, ki so jih od marca do oktobra doslej že pridobili s projektom, hkrati pa so debatirali tudi o tem, kako bodo še naprej uspešno sodelovali, da projekt pripeljejo do konca.


Od novembra 2019 do aprila 2020 bo tako največ pozornosti namenjene pedagogom in učiteljem na lokalni ravni. Namen projekta je namreč promovirati način učenja gamifikacije - uporabe iger s ciljem boljše zbranosti učencev migrantov, ki se soočajo z različnimi, predvsem pa jezikovnimi težavami. Prostovoljci, študentje in mladi učitelji bodo skupaj s sodelavci iz posameznih partnerskih organizacij tako predstavili ta način oz metodo učenja na različnih osnovnih šolah ter drugih institucijah, namenjenih otrokom migrantom za namene učenja in vključevanja. 

Ključni namen projekta LEVEL UP! je prispevati k socialni vključenosti vseh otrok v šolah, boj zoper diskriminacijo, ločevanje in izolacijo. V ta namen namerava projekt razviti in testirati sistem mehanizma iger (gamification), z namenom spodbujanja integracije in vključenosti otrok migrantov do 16 let. Ciljna skupina projekta so učitelji, pedagogi in drugi, ki delajo v šolah in razvojnih centrih, ki skozi učenje lahko pripomorejo k nadgraditvi njihovih sposobnosti za igre in izboljšajo njihovo socialno vključenost. Vključeni partnerji pri projektu bodo delovali v duhu medkulturnega sodelovanja in povezovanja, strpnosti in inovativnosti. Učitelji in pedagogi so v projekt vključeni indirektno, da rezultate projekta lahko prenesejo na otroke, hkrati pa svoje znanje delijo naprej z drugimi učitelji in pedagoškimi delavci. 

Poleg vsega je na lokalni ravni namen projekta tudi spodbujanje optimizma, sinergije in skupinskih programov z izobraževalnimi ustanovami. Projekt želi razširiti zavest o situaciji otrok migrantov, povečati empatijo in solidarnost, vključiti tudi ostale nosilce interesov k implementaciji ukrepov za boljšo integracijo na lokalni ravni. Skratka, cilj projekta je nadgraditi metode učenja in navsezadnje ustvariti občutek skupnosti, v kateri so ključen del tudi migrantje. 

V projekt je vključenih 6 partnerjev, vodilni partner je občina Altea iz Španije. 

Implementaciji projekta je mogoče slediti na strani projekta @Levelup.euproject.


 

‹ nazaj