Regijski NVO center

Novice

Izobraževalna mobilna razstava Cilji trajnostnega razvoja

ponedeljek, 20.1.2020

Izobraževalna mobilna razstava Cilji trajnostnega razvoja

Vabljeni na mobilno razstavo Cilji trajnostnega razvoja, ki je nastala v okviru MIND - Migracije. Povezanost. Razvoj. Gre za 3-letni projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS, preko katerega si 12 partnerskih organizacij iz 11 evropskih držav prizadeva za povečanje ozaveščenosti javnosti o povezanosti migracij z globalnim razvojem ter spodbuja k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Cilje trajnostnega razvoja so leta 2015 sprejele vse države članice Organizacije združenih narodov, vključno s Slovenijo, v Agendi 2030 za trajnostni razvoj. S cilji se poudarja pomembnost skladnega ekonomskega, socialnega in okoljskega razvoja, postavljajo se novi temelji pri naslavljanju neenakosti, gospodarske rasti, dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih sprememb, trajnostne potrošnje in proizvodnje ter miru in pravičnosti. Cilje trajnostnega razvoja je potrebno uresničiti tako v razvitih državah, kakor v državah v razvoju, do leta 2030.

Razstavo sta pripravili Saša Eržen in Jana Lampe, fotografije na razstavi pa so večinoma delo avtorice Jane Lampe. 

‹ nazaj