Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Kako obračunati marčevske plače? Odgovori na najbolj pogosta vprašanja

petek, 17.4.2020

Mega protikorona zakon, po katerem ukrepi za delodajalce, kot so npr. odreditev dela od doma ali čakanje na delo, veljajo tudi za nevladne organizacije z zaposlenimi. In ker veljajo tudi za nazaj oz. za čas od 13. marca naprej in jih lahko NVO uveljavijo že pri aktualnem, aprilskem obračunu plač, smo za njih pripravili webinar, na katerem je na vsa vprašanja s področja računovodstva odgovarjala strokovnjakinja Nataša Kastelic Plantan iz Računovodskega servisa Finskatt.

Vsi REK obrazci še niso na voljo

»Dostop do REK obrazcev še ni mogoč oz. je na voljo le običajni REK obrazec za izplačila plač do 12. marca. A marčevska plača bo kombinacija redne plače in plače za čas epidemije, zato ni mogoče še povsem oddati REK obrazcev, to naj bi bilo mogoče prihodnji teden, 23. aprila. A plače vseeno izplačajte, lahko za začetek le neto plače, in počakate s prispevki oziroma to uredite kasneje z oddajo pravih REK obrazcev,« je uvodoma odgovorila na trenutne največje dileme računovodij pri aktualnih izplačilih.

Mesec marec se torej po njenih pojasnilih deli na dva dela: obdobje do 12. marca in od obdobje 13. marca naprej (čas epidemije). Tudi za zaposlene, ki so v drugi polovici marca delali, je treba narediti dva obračuna plač oz. dve plačilni listi: za prvi del kot običajno (šifra 1001), za drugi del je REK šifra 1002. Če so delali od doma, jim za ta čas pripada nadomestilo za malico, ne pa tudi prevoz na delo, zato je pomembno vodenje evidence, kdaj in kje so zaposleni dejansko delali. Država je za te zaposlene omogočila oprostitev plačila prispevkov, kar se bo videlo na REK obrazcu s šifro 1002. Na sami plačilni listi bodo prispevki obračunani, ne pa tudi izplačani. »Prispevki za PIZ za čas od 13. do 31. marca so torej obračunani, ne pa tudi izplačani,« je večkrat poudarila.

Kaj pa krizni dodatek?

Z oprostitvijo prispevkov za PIZ je povezan tudi krizni dodatek za zaposlene, kar velja tudi za mesec marec, seveda v sorazmernem deležu (krizni dodatek velja za tiste dneve, ko so zaposleni delali). Za aprilsko plačo bo veljal v celoti, torej teh 200 evrov (odštejemo le morebiten dopust oz. odsotnosti). Krizni dodatek je oproščen plačila prispevkov in dohodnine – torej je čisti neto za zaposlenega. In izplačati ga morajo vsi delodajalci: če ga niste izplačali z marčevsko plačo, ga dajte kasneje, vendar vsekakor ločeno od izplačila aprilske plače. Krizni dodatek se mora namreč izplačati za vsak mesec posebej.

Ker je veliko nejasnosti, je priporočila tudi ogled pogostih vprašanj in odgovorov na spletni strani FURS.

Glede dodatka na delovno dobo: izplačati se ga mora za čas, ko zaposleni dela. Torej se marčevska plača obračunava z dvema plačilnima listoma in vsaka bo imela tudi ta dodatek za tisto obdobje.

»Spraševali so tudi, do kdaj se morajo plačati prispevki. Odgovor je, vsaj pet dni po izplačilu neto plače. Torej ne bo nič narobe, če sedaj izplačate neto plače, ko bodo na voljo ti REK obrazci za drugi del marca, pa opravite tudi to plačilo prispevkov, saj ta 5-dnevni zamik velja že za običajen čas. Vsekakor so navodila FURS, da se to naredi takrat, ko bo to omogočeno. Trenutno še ni in naj bi bilo prihodnji teden.«

Glede odreditve čakanja na delo dobro premislite

Če pa ima NVO zaposlene, ki v drugem delu marca niso mogli delati, je ena od možnosti t. i. čakanje na delo. »Delavcu morate čakanje najprej odrediti s pisno odredbo. Nato morate na Zavodu za zaposlovanje oddati vlogo za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo. Če še niste, lahko to storite 'za nazaj', časa pa imate le še do sobote, 18. 4. 2020, ko se izteče osemdnevni rok od uveljavitve zakona. Pri tem moram opozoriti, da ko uveljavljajo to višjo silo, zakaj zaposleni niso delali, bo treba dokazovati 20-odstotni upad prihodkov prvega polletja 2020 v primerjavi s prvim polletjem 2019. Hkrati velja še pravilo, da ne bodo prihodki drugega polletja 2020 za 50 odstotkov večji od drugega polletja lanskega leta. Zato vas, preden oddate vloge za čakanje, opozarjam, da o tem razmislite. Kdor res ni mogel delati, ne bo imel težav. Kdor pa na primer dela projektno in v tem času vseeno nekaj izvaja in bo dobil vseeno kakšna predvidena sredstva, bo teh 20 odst. upada prihodkov težko dokazoval. To namreč za polletje pomeni, da ni delal mesec in pol.« Zaposlenim na čakanju mora delodajalec obračunati 80 odst. plače (bruto 1), in sicer povprečja preteklih treh mesecev. Teh 80 odstotkov nadomestila ne sme biti manjših kot minimalna plača, torej 940,58 bruto. Prispevki pa bodo povrnjeni največ od nadomestila plače do višine 1.753,84 evra. Pri tem ukrepu je šifra REK obrazca 1004. Prispevki so tudi tu obračunani, a ne izplačani, razen dohodnine, ki je strošek delodajalca.

»Skratka, lahko se zgodi, da ima nekdo za marec tudi tri plačilne liste: eno za čas do 12. marca, drugo za 13. marec, ko je bila že epidemija, in tretjo za na primer od 16. marca naprej, ko je bil delavec na čakanju.«

Težave s. p. - primer športnih trenerjev

Vrsta športnih društev sodeluje s trenerji, ki delajo preko svojih s.p.-jev, a zaradi epidemije od zaprtja šol storitev ne izvajajo več. »Od 14. aprila imajo na spletni strani e-davki oz. FURS Izjavo za oprostitev prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka. To lahko izpolnijo le elektronsko. Če namreč ne delajo, bodo dejansko imeli ta upad prihodkov, zato to izjavo izpolnijo: z njo bodo dobili izplačilo temeljnega dohodka, za marec je to 350 evrov, za april in za maj pa po 700 evrov, hkrati pa bodo oproščeni plačila prispevkov. To naj naredijo čim prej, saj je to povezano z obračunom marčevskih prispevkov. Je pa tudi tu pogoj o dokazovanju nižanja prihodkov. Za čas do 12. marca pa se prispevki obračunajo normalno, plačati jih je treba do konca meseca.« Kdo bo to izjavo oddal do 18. aprila, naj bi ta denar dobili do 25. aprila. »In že sedaj lahko pri tem ukrepu obkljukajo vse tri mesece hkrati, lahko tudi izbirajo, ali uveljavljajo le temeljni dohodek ali le oprostitev plačila prispevkov … Skratka, obrazec je razumljiv.«

Glede delavcev, ki jih imajo NVO preko javnih del, je nova informacija tudi ta, da jim zavod za zaposlovanje ne bo povrnil izplačila kriznega dodatka. Glede zaposlenih prek javnih del je sicer še precej nejasnosti glede oprostitve plačila prispevkov, tudi dela od doma, informacije so od regije do regije različne in glede tega delodajalci čakajo na opredelitev ministrstva za delo.

DDV: Oprostitve ni, je pa mogoč odlog

Med drugim je Nataša Kastelic Plantan na včerajšnjem weibarju še povedala, da za davčne zavezance možnosti za oprostitev plačila davka ni, je pa mogoče uveljaviti odlog teh plačil, tako za DDV kot za davek od dohodka. To lahko naredijo za 12 ali tudi 24 mesecev, lahko uveljavite plačila po obrokih ipd. Svetovala jim je, da to na e-davkih uredijo čim prej.

Ne veliko pravno-zakonodajnih vprašanj glede mega protikorona zakona boste odgovore našli tudi na spletni strani CNVOS.

Če pa boste imeli še kakšne težave pri obračunih in izplačilih marčevskih plač, nam pišite na drpdnm@gmail.com, da se dogovorimo za individualno svetovanje.

 

‹ nazaj