Regijski NVO center

Novice

Sodelujte pri pripravi senčnega poročila - ali Slovenija sledi trajnostnim ciljem?

petek, 12.6.2020

Odprava vseh oblik revščine, zmanjševanje neenakosti in zaščita okolja – to so trije izmed 17 trajnostnih ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, razvojnega akcijskega načrta Združenih narodov, ki ga je podpisala tudi Slovenija. Kako dobro uresničujemo cilje, spremlja vsaka država članica sama, vzporedno pa Platforma Sloga pripravlja senčno poročilo nevladnih organizacij, saj učinke čutimo »iz prve roke« na terenu. Vabljeni k sodelovanju!

Na vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra 2015 soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Dokument predstavlja konsenz, da lahko le z uravnoteženjem socialne, gospodarske in okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja ter z odgovornim in učinkovitim upravljanjem razvoja zagotovimo, da nikogar ne pustimo ob strani - ne na lokalni ali nacionalni niti na regionalni ter globalni ravni.

Kako dobro je šlo Sloveniji do zdaj?

Kako dobro gre Sloveniji pri uresničevanju teh ciljev, spremljamo na ravni države s pomočjo prostovoljnega nacionalnega pregleda uresničevanja Agende 2030. Prvo poročilo je Slovenija oddala leta 2017, po dveh letih od sprejetja. Pravkar pa se pripravlja drugo poročilo, ki ga bo Vlada RS predstavila julija letos na Političnem forumu Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoj.

Cilj takšnih prostovoljnih nacionalnih pregledov je okrepiti politike in vladne ustanove ter aktivirati podporo številnih deležnikov in partnerstev pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Sodelujte pri pripravi 2. poročila

Ker Agenda 2030 poudarja pomen vključujočih procesov in sodelovanja različnih deležnikov, se s svojo oceno napredka v poročilo vključujemo tudi nevladne organizacije. Pri udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja in njihovem spremljanju imamo večplastno vlogo: skozi aktivnosti »na terenu« oz. neposredno delo si prizadevamo za uravnotežen razvoj za vse ter pri tem spodbujamo in krepimo solidarnost na nacionalni, regionalni ter globalni ravni; z ozaveščanjem opolnomočimo najranljivejše skupine prebivalstva za polno sodelovanje v družbi; z zagovorniškimi aktivnostmi pa nastavljamo ogledalo vladi ter zagovarjamo sistemske spremembe, potrebne, da nikogar ne pustimo ob strani.

  • Preglejte cilje in poročilo iz leta 2017 (kratka verzija in dolga verzija) ter s pomočjo obrazca, ocenite, kakšno je danes stanje na področju izbranega cilja, ki ga s svojim delovanjem pokriva vaša organizacija in zato dobro veste, ali je na tem področju čutiti napredek ali ne. Na koncu obrazca je Slogin primer, kako ga izpolniti. Ocene zbirajo do 22. junija, vključene bodo v skupen dokument.
  • K poročilu lahko prispevate tudi z izpolnitvijo kratke ankete, ki bo ponudila vpogled, kako civilna družba ocenjuje uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja pet let po sprejemu Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Proces priprave poročila bo zaključen do 10. julija, ko bo zaključeno skupno poročilo in prevedeno v angleški jezik. Poročilo bo predstavljeno na srečanju Koalicije 2030. Za več informacij je na voljo Adriana Aralica (adriana.aralica@sloga-platform.org).

 

‹ nazaj