Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Rrezarta o Zmorem sama: »Zdaj si lahko sama naredim obleko!«

petek, 10.7.2020

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je nedavno zaključilo projekt Socialna aktivacija-Zmorem sama, ki je potekal od 23. septembra lani do 24. junija letos. Sicer šestmesečni projekt so morali zaradi epidemije nove koronavirusne bolezni podaljšati.

»Projekt vsebuje tri module in vanj smo vključili 15 žensk. Prav vse naše uporabnice oz. albanske priseljenke so ga uspešno zaključile, na kar smo zelo ponosni, prav tako one same, kar veliko šteje,« je povedala vodja programa Mojca Rodič.

Prvi modul so namenili učenju slovenskega jezika, kar je ključno za vključevanje v lokalno skupnost, iskanje dela itd. »Vse naše aktivnosti so namenjene dvigu socialnih in funkcionalnih kompetenc teh žensk ter znanj in veščin za lažje vključevanje na trg delovne sile. Lotili smo se tudi krepitve zdravega načina življenjskega sloga in ostalih aktivnosti za njihovo osebnostno rast. Obiskali smo institucije in organizacije v Novem mestu, da so spoznale njihovo delovanje, kar je pomembno za njihovo vključevanje v širše lokalno okolje,« je dodala Rodičeva.

V nadaljevanju oz. drugem modulu so se usposabljale pri zunanjem izvajalcu, tj. Srednji šoli za gostinstvo in turizem, kjer so nekatere pomagale v šolski kuhinji in Hiši kulinarike na Glavnem trgu, druge pa so se odločile za učenje šivanja, kjer so izdelovale praktične stvari, se naučile, kako oblačilo popraviti, kako iz recikliranih materialov sešiti nov izdelek, npr. vrečko ali copate, kako skrojiti in sešiti obleko ipd. Zadnji sklop projekta oz. tretji modul je bil namenjen evalvaciji programa in osebnega napredka vsake udeleženke, pa tudi možnosti za nadaljnjo vključitev tako na trg delovne sile kot tudi dodatna usposabljanja. »Tudi tu smo sodelovali z zunanjimi izvajalci, denimo z zaposlitveno agencijo Adecco, ki se vedno odzove na naše vabilo in jim predstavi možnosti zaposlitve,« je še poudarila.

In kaj o projektu meni ena od udeleženk, Rrezarta Kabashaj (na posnetku tretja z leve)? »Na socialni aktivaciji sem se dobro počutila. Naučila sem se jezika in sem zato sedaj veliko bolj samostojna. Med usposabljanjem sem se vključila v šivanje, kar mi je bilo zelo všeč. Nisem pričakovala, da se bom naučila narediti toliko uporabnih stvari za sebe in mojo družino.«

Po njeni poti sedaj stopa že nova skupina žensk, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij, saj se je na DRPD konec junija začel »nov krog« socialne aktivacije.

Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti«, in 9.1.2. specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

V galeriji so na ogled posnetki različnih aktivnosti od septembra lani naprej, pa tudi utrinki z zaključka programa, kjer so se predstavile v lastnih kreacijah, omizje pa je bilo polno obleženo z njihovimi kulinaričnimi dobrotami.

M. M.

‹ nazaj