Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Testiranje iger kot metode poučevanja v sklopu projekta LEVEL UP!

petek, 31.7.2020

                

 

Testiranje iger kot metode poučevanja v sklopu projekta LEVEL UP!

 

V sklopu projekta Erasmus+ LEVEL UP!, katerega namen je spodbujanje učiteljev in ostalih pedagogov, da v svoj način ¨poučevanja vključujejo igro, smo skupaj z lokalnim partnerjem TPV Volley Novo mesto testirali dve igri. Predvsem so s projektom nagovorjeni pedagogi, ki poučujejo tudi otroke iz depriviligiranih skupin, na primer otroci migranti, romski otroci, otroci s posebnimi potrebami.

Pedagoge spodbujamo k vključevanju igre pri poučevanju, in sicer tako, da z njimi delimo različne vrste iger, si izmenjamo mnenja in izkušnje, ter v sklopu projekta z ostalimi partnerji razvijamo metode dela skozi igro. Tokrat smo testirali dve delavnici, in sicer s pomočjo Jane Može in Dubravka Mikač, ki sta del svojih poletnih delavnic namenila testiranju dveh iger.

Igra 'SECRET CUBES', ki jo je z nami delil projektni partner, IES Bellaguarda (šola iz Altea, Španija), je požela veliko dobrih odzivov. Jana pravi:

''Aktivnost je bila meni kot mentorici zelo všeč, kakor tudi otrokom. Zanimivo je bilo, kako so otroci z zanimanjem pregledovali škatlice. Na začetku so bili zelo navdušeni in je vsak otrok vzel svojo škatlico in jo tresel. Ugotovili so, da bodo morali sodelovati, ker zaradi hrupa okoli sebe ne slišijo, kaj bi lahko bilo v škatlici. Nekaj predmetov v škatlicah so kar hitro ugotovili, pri nekaterih pa so se ustavili. Na koncu so potrebovali pomoč mentorjev. Usmerili smo jih pri tem, da čeprav ne vedo, kaj je v škatlici, naj ugibajo, kaj bi lahko bilo. Ko smo jim ponudili predmete, so ji precej hitro določili po škatlicah. Rezultati v tem delu aktivnosti so bili precej bolj točni, kot sprva. Vendar še vseeno niso uspeli pravilno določiti vseh. Največ težav so imeli pri razlikovanju vate in kosa blaga ter pri papirnatih sponah in sponkah za spenjač. Nato sta si skupini izmenjali rezultate in z veseljem na koncu poslušali pravilne odgovore. Obe skupini sta pravilno ugotovili predmete v šestih škatlicah od desetih. V škatlicah se zamenjala le dva predmete, kakor je bilo predvideno v navodilih. Moko sem zamenjala za riž in frnikole s posušenim plastelinom. Aktivnost mi je bila všeč, ker je pri otrocih spodbujala sluh, ki ga drugače ne uporabljajo toliko. Pri nekaterih otrocih se ugotovila, da so se morali zelo skoncentrirati pri poslušanju in ugibanju. Poleg tega, da so urili svoj sluh in poznavanje lastnosti predmetov, so krepili tudi skupinsko delo.''

 

'PROF AID KIT', pa je naslednja igra ki so jo testirali. To igro so z nami delili partnerji 'Mihai Eminescu' gimnazija iz Aleksandrije, Romunije. Dubravko komentira igro sledeče:

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu",
Alexandria, România

 

''Poletne delavnice so razvite, za otroke, da v družbi sovrstnikov preživijo zabavno, poučno in ustvarjalno poletje. Kljub temu, da dan poteka ob igranju in sproščenem druženju, so potrebna osnovna pravila za varnost posameznika. Pravila kot so: varna hoja po cesti, pozorno poslušanje navodil, spoštljivo vedenje med vrstniki in obzirnost med komunikacijo, otroci osvojijo skozi samo druženje. Skozi igro in ponovitev se zgoraj našteta pravila priučijo in implementirajo. Določena pravila utrdijo na začetku druženja, za nekatera potrebujejo nekoliko več časa, da ponotranjijo in uporabijo v novi okolici. Z novim pristopom, je otrokom na delavnicah prvi dan predstavljen sklop 4. pravil. Obrazloženo je tudi kakšne so posledice, če se posamezniki pravil ne držijo - v našem primeru posameznik pridobi minus za svojo skupino. Minusi se skozi teden nabirajo in pišejo na veliki tabli, ki je vidna za vse otroke. Otroci si lahko minuse ogledajo nekajkrat na dan, ter tako v vsakem trenutku poznajo stanje svoje skupine. Na začetku je tudi rečeno, da skupina, ki zbere manj minusov zmaga in to skupino zadnji dan čakajo tudi darila. Otroci na delavnicah so igro 'PROF AID KIT'  vzeli z malo dozo zadržanosti in navdušenja. Poudaril bi le, da kljub temu, da je bistvo igre deljenje minusov za nepravilno izvajanje pravil, smo inštruktorji otroke pohvalili za vsako hvale vredno dejanje. Pohvala je dober motivator za otroka ter njegovo pozornost in sodelovanje znotraj skupine. Tudi minusi so imeli pozitivne učinke, saj so posamezniki bili bolj dosledni pri izvajanju pravil. Opažen je tudi skupinski nadzor in pomoč znotraj posamezne grupe, saj so se skupinsko borili za skupne nagrade. Pozitivni učinki so hitrejše ponotranjenje pravil, neformalni nadzor in pomoč znotraj skupin in boljše razumevanje zahtev.'' 


 

Dobri odzivi iger so pokazatelji, kako univerzalna metoda je učenje otrok skozi igro, tako za namene vključevanje otrok, vzgoje medkulturnosti, spodbujanja strpnosti, kot tudi krepitve osebnih veščin. V sklopu projekta LEVEL UP!, skupaj s partnerji pripravljamo interaktivni MOOC, kjer bodo dostopne metode, različne igre in raznolik material za uporabo igre pri poučevanju.

‹ nazaj