Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

"Zt bi ostal v Beli krajini!" (agora 1.1 - javna debata)

sreda, 9.9.2020

"Zt bi ostal v Beli krajini!"

petek, 18. 9. 2020, ob 16. uri
večnamenski prostor Knjižnice Črnomelj
(Ulica Otona Župančiča 7, Črnomelj)

  • ker smo družinam prijazna regija
  • ker imamo tudi mladi besedo
  • ker se končno več ljudi priseli kot izseli
  • ker smo povezani kot še nikoli

 

Smo že tam? Kako do tega? Bodi del rešitve! Od besed k dejanjem – s konkretnimi projekti.

Vabljeni vsi! Mladi, starejši, zaposleni, brezposelni, nevladniki, podjetniki, predstavniki institucij, politike … in vsekakor vi!

PRIJAVNICA

 

Druga agora* bo še konkretnejša

Okoli 40 udeležencev, tako mladih kot predstavnikov belokranjskih občin, javnih zavodov, podjetij idr., je v Črnomlju na februarski agori 1.0 'Zk bi ostal v Beli krajini?' v organizaciji Regijskega NVO centra JV Slovenije nizalo težave, s katerimi se soočajo mladi v domači regiji. Organizatorji so njihova razmišljanja, kjer so izpostavili pomanjkanje delovnih mest za visokoizobražene, ustrezno vzgojo, spodbudno okolje za mlade, intrastrukturo za mlade družine ipd., popisali v spletno anketo, ki jo je spomladi pregledalo in dopolnilo še blizu 400 ljudi, v nadaljevanju analize trenutnih razmer v regiji pa so med drugimi sodelovali še večji belokranjski javni zavodi s črnomaljsko občino na čelu.

»Zaključki prve agore so nas pri nekaterih področjih presenetili, predvsem pa so pokazali na nujnost povezovanja v lokalni skupnosti in participacije mladih. Če ponazorim: mladi so sporočali, da zanje ni na voljo dovolj vsebin in dogodkov, hkrati pa so različne institucije in organizacije izvedle zelo veliko raznovrstnih dogodkov, ki pa jih mladi niso obiskali. Pri tem se moramo vprašati, zakaj prihaja do tega razkoraka in ali so imeli mladi priložnost sodelovati pri načrtovanju programa in vsebin na način, da bi lahko aktivno sooblikovali za njih pomembne teme?« je pred drugo agoro povedala vodja Regijskega NVO centra Maja Žunič Fabjančič in nadaljevala, da so tokrat zasnovali štiri delovna področja, kot so ponudba za mlade, posel in družina, vzgoja ter mladinsko sodelovanje.

»Nadaljujemo še bolj konkretno, saj želimo z drugo agoro oblikovati delovna omizja oz. skupine, ki bodo iskale izvedljive rešitve posameznih lokalnih izzivov. Dobrodošli so vsi, predvsem mladi, da skupaj sedemo za ta omizja in začrtamo, kako naprej,« je dodal direktor MC Bit Jurij Matkovič.

Zaradi priporočil NIJZ bo število udeležencev tokratne javne debate omejeno, prijave pa so obvezne do ponedeljka, 14. septembra.

 

Izberite si enega od štirih omizij

Agora 1.1 želi preiti od besed k dejanjem, zato vabljeni, da ob prijavi izberete enega od področij, na katerem želite sodelovati in sooblikovati projektne ideje. Med dogodkom se boste lahko vključili tudi v ostale teme:

  • PONUDBA ZA MLADE: Omizje bo iskalo rešitve za povezovanje ponudbe, ki jo za mlade pripravljajo različne organizacije z vsebinami, ki jih pogrešajo mladi. Poiskali bomo načine, kako mlade vključiti, da bodo sooblikovali programe in vsebine, ki jih potrebujejo in si jih želijo obiskovati.
  • POSEL IN DRUŽINA: Kaj lahko storim(o) za podporo mladim družinam v Beli krajini? Kako pripeljati v Belo krajino družine, ki si bodo tu ustvarile dom? Področje zajema vse od izobraževanja in štipendij, do zaposlovanja in izboljševanja pogojev za življenje.
  • VZGOJA: Kako lahko podpremo Belokranjce, da ostanejo vpeti v skupnost, tudi ko študirajo, delajo in živijo izven nje? Kaj lahko storimo(o), da to dosežemo? Se zavedamo prednosti, ki jih nudi življenje na sončni strani Gorjancev, in kako bi sem privabili mlade tudi iz drugih regij?
  • MLADINSKO ORGANIZIRANJE: Kako lahko podpremo obstoječe in nastajajoče (skupne) mladinske strukture v Beli krajini? Na različnih koncih vznikajo pobude za oblikovanje strategij za mlade ter za bolj usmerjene in poenotene mladinske politike, ki bi povezale skupne izzive vseh mladih v Beli krajini. Sodelovanje med ključnimi organizacijami iz Metlike, Črnomlja in Semiča je zato smiselno in dogodek priložnost, da sodelujoči vzpostavijo delovno skupino, ki bo delovala po dogovorjenih smernicah v zasledovanju skupnih ciljev. Pri tem področju bosta sodelovala predstavnika Mladinskega sveta Slovenije.

PRIJAVNICA


Če se epidemiološke razmere zaostrijo, bo dogodek potekal na spletu

Poleg (nezavezujoče) izbire delovnega omizja na agori 1.1 moramo organizatorji skladno z navodili NIJZ en mesec hraniti tudi vaše osebne podatke, kot so ime, priimek, naslov stalnega bivališča in kontakt. Če se bodo epidemiološke razmere bistveno poslabšale, bomo agoro 1.1 istega dne izvedli prek spleta, o čemer bomo prijavljene udeležence naknadno obvestili.

 

Organizator dogodka: Regijski NVO center

Regijski NVO center - stičišče nevladnih organizacij regije Jugovzhodna Slovenija je projektna pisarna, ki jo ob podpori Ministrstva za javno upravo in Mestne občine Novo mesto vodita Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Mladinski center Bit iz Črnomlja.

 

* Agora Po vzoru grških agor, kjer so potekale javne razprave, dvakrat letno izvajamo odprte javne debate na izbrane družbene izzive, kot so aktivacija mladih, povezovanje na področju turizma, medgeneracijsko sodelovanje, storitve za starejše. Dogodki so odprti za vse: občane, predstavnike nevladnih organizacij, gospodarstva, javne uprave, politike idr., saj želimo pospešiti procese povezovanja vseh, ki lahko prispevajo k reševanju izzivov.

‹ nazaj