Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Projekt Impact: Umetnost kot sredstvo integracije

sreda, 4.11.2020

Sodelovanje lokalnih umetnikov in migrantov, ki živijo v naši lokalni skupnosti, je prek projekta Impact in delavnic, ki smo jih izvedli v Novem mestu, pustilo močan pečat tako pri umetnikih kot otrocih, ki so sodelovali v projektu. Otrokom s priseljenskim ozadjem so umetniške delavnice omogočile ustvarjalni prostor za raziskovanje in izražanje identitet, spopadanje z diskriminacijo in socialno izključenostjo ter spodbujanje medkulturnega dialoga - komponentami, ki igrajo pomembno vlogo tako v lokalni skupnosti kot v vsakdanjem življenju.

Po drugi strani pa je umetnost odlično orodje za prepoznavanje potreb migrantov v njihovi ciljni državi. Umetnost jim ne pomaga samo pri izražanju, temveč jim odpira možnosti, da je njihov glas slišan, oni sami pa so opaženi v lokalni skupnosti, s katero se lahko prek umetnosti tudi izenačijo. Zato ima umetnost preoblikovalno vlogo, saj prispeva k koheziji skupnosti, strukturni integraciji in družbenim spremembam.

Ob izvajanju delavnic je lokalni umetnik opazil še en vpliv, in sicer, da je pomen umetniškega izražanja pomembno orodje za spodbujanje samopodobe, olajša izražanje čustev in obdelavo travmatičnih izkušenj, odpira možnosti za rekonstrukcijo čustev in ima spodbuden učinek na življenje že od samega začetka.

Na ta način umetnost ruši ovire za integracijo s spodbujanjem posameznikov, da se prepoznajo kot glavni akterji integracijskega procesa - ne čakajo, da se drugi spremenijo ali vplivajo na njihovo prihodnost. Začnejo raje sami, s svojimi sposobnostmi in uporabijo svoje talente.

Skozi strukturirane delavnice, v katerih so skupaj sodelovali otroci priseljenci in otroci iz lokalne skupnosti, se je razvil trdni odnos med obema skupinama. Otroke v šoli je pogosto težko prepričati, da vključijo vrstnike migrante v svojo ekipo ali v skupino zunaj šole oziroma se družijo med šolskimi odmori, vendar umetnost v tem smislu resnično igra pomembno vlogo, saj obe skupini združuje in povezuje. Umetnost ustvari veliko prostora, da lokalni otroci spoznajo življenje otrok s priseljenskim ozadjem in začutijo njihova čustva, ki jih je pogosto težko razumeti.

Ta projekt ni vplival le na migrante in umetnike, ki so se udeležili delavnic, temveč je spodbudil tudi mladinske delavce, socialne delavce, ki delajo v dnevnem varstvu DRPDNM, da v svoje delo in integracijski kurikulum vključijo več umetniških delavnic in na ta način spodbujajo ustvarjalnost migrantov. Vključevanje umetnosti v proces integracije koristi vsem: delavcem, umetnikom, otrokom migrantom, njihovim staršem in lokalni skupnosti kot celoti.

Otroci tisto, kar so se naučili v dnevnem varstvu, pogosto težko prenesejo v svoj dom in skupnost. Ko v ta proces vključimo ustvarjalnost otrok, dosežemo večje uspehe pri integraciji migrantov v lokalno skupnost. Tu vpliv presega vključevanje same umetnosti in vključevanje posameznega migranta, kar ima posledice tudi za širšo skupnost.

‹ nazaj