Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Del dohodnine namenite v dobrodelne namene

četrtek, 3.12.2020

Še do konca leta lahko na enostaven način pomagate društvu, ki skrbi za čistejše okolje ali izvaja vam ljube humanitarne akcije, organizaciji, ki skrbi za ranljive skupine naše skupnosti ipd.

Kot davčni zavezanci lahko namreč pri pristojnem finančnem uradu zahtevate, da se do 0,5 odstotka vaše dohodnine (odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo) nameni za financiranje splošno-koristnih namenov.

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni. Upravičenci (z nazivom in davčno številko) se nahajajo na spletnih straneh Finančne uprave RS (pod zavihkom Zakonodaja) in v priponki spodaj.

Kot davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu namenite 0,1 odst., 0,2 odst., 0,3 odst., 0,4 odst. ali 0,5 odst. dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 odst. dohodnine.

A pozor: Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Tako da morate obrazec oz. zahtevo oddati do konca tega meseca!

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oziroma osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu. Obrazec, ki si ga lahko natisnete, izpolnite in pošljete na pristojen finančni urad, se nahaja v priponki spodaj.

V imenu vseh organizacij, ki so upravičene do tovrstne donacije, saj jim predstavlja pomemben vir za izvajanje njihovih javno koristnih in prepotrebnih programov, se vam iskreno zahvaljujemo!

 

Dokumenti

‹ nazaj