Regijski NVO center

Novice

Zavod Boter začenja s projektom Digitalni kulturni oblikovalec

ponedeljek, 18.1.2021

Z decembrom je Zavod Boter vstopil v nov projekt Digitalni kulturni oblikovalec (Digital cultural designer) ali krajše DCD, ki bo nadaljnji dve leti skrbel za razvoj digitalnih zmožnosti mladih na področju kulturnega podjetništva. Mladi so bodoči digitalni vodje in podjetniki, saj sta mladinsko podjetništvo in digitalizacija tudi glavna prioriteta EU v 2020–2021.

Projekt želi mladim predstaviti tudi koncept odprtih podatkov, ki bi ustrezala njihovim potrebam. Od tega pa lahko pridobijo tako domačini kot tudi celotna družba. Prek spoznavanja pojma odprtih podatkov lahko mladi svobodno eksperimentirajo preko interaktivnih video serij, animiranih posnetkov, strokovnih intervjujev, saj je njihova raba čedalje bolj razširjena. Na ta način tudi lahko izpostavijo pereče probleme, podatkovne baze prilagajajo svojim potrebam in s svojo ustvarjalnostjo pripomorejo vse to povezati v uporabno aplikacijo.

Projekt povezuje šest partneric iz šestih držav: Združenega kraljestva, Cipra, Italije, Slovenije, Litve in Islandije v želji okrepiti digitalno podjetništvo. Prijaviteljica pa je priznana angleška organizacija Eurospeak iz Hampshira. Glavne dejavnosti projekta so:

1. V posameznih deželah oblikovati skupine strokovnjakov za razvoj specificiranega upravljanja kulturne dejavnosti, ki bi vključil mlade in s tem razvoj njihovih spretnosti na področju digitalizacije, informacijske tehnologije in upravljanja podatkovnih baz. Skupine strokovnjakov se bodo udeležile pilotnega usposabljanja, na katerem bodo lahko testirali in raziskovali možnosti odprtih podatkov na nacionalnem nivoju, preko tega pa tudi pripomogli h kurikulumu mladinskega upravljanja specificiranih podatkovnih baz na področju kulturne dejavnosti.

2. Raziskati dejavnost muzejev, knjižnic in arhivov ter podobno raziskovalno delo, ki bi mlade usposobila na področju kulturne izkušnje, preko katere se učijo upravljanja podatkovnih zbirk in snovanja specificiranih tematskih orodij na področju kulture. Dejavnosti bodo namenjene vključitvi skupine mladih in bodo strukturno vključene v kulturne ustanove in programe, ki so namenjene razvoju kulturne dejavnosti.

3. Izvajanje in organiziranje procesov odprtih podatkov in razvoj kulturne zavesti v različnih sektorjih. Za vsako partnersko državo bo določena raven posebnega intervencijskega območja.

4. Razvoj evropske mreže za mladinske organizacije, ki delujejo na kulturnem in tehnološkem področju, za nenehen razvoj inovacij s posebnim poudarkom na inovacijah in spletnih kulturnih in digitalnih storitvah.

5. Izboljšanje uporabnosti in privlačnosti virtualne kulturne izkušnje, vključevanje uporabniških skupin v faze testiranja. Posebna pozornost bo namenjena vključevanju šol in umetniških akademij, ki bodo proaktivno sodelovale pri oblikovanju in izvajanju dejavnosti uporabnikov.

‹ nazaj