Regijski NVO center

Novice

Poziv: Usposabljanje za mladinske delavce/ke v Mestni občini Novo mesto

torek, 26.1.2021

Kdaj in kje: enkrat tedensko v popoldanskem času; v prostorih DRPD (Novi trg 9, Novo mesto) in/ali on-line.

Šestnajst srečanj bo potekalo predvidoma enkrat tedensko v popoldanskem času od 17. do 20. ure (večinoma ob četrtkih), in sicer predvidoma v naslednjih terminih: 25.2., 4.3., 11.3.,18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6. in 17.6.

Izobraževanje začenjamo s prvim predavanjem 25.2.2021 kot e-izobraževanje (zaradi COVID19 ukrepov) in nadaljujemo v fizični obliki, ko bodo ukrepi sproščeni. Vsa navodila za sodelovanje bodo udeleženci/ke po mailu prejeli pred začetkom izobraževanja. Za sodelovanje na izobraževanju potrebujete ustrezno IKT opremo - računalnik ali pametni telefon, ki omogočajo aktivno sodelovanje (kamera, mikrofon ipd.).

Organizator: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto v sodelovanju s Socialno akademijo

Namen usposabljanja: zagotoviti bolj kakovostne programe za mlade v MONM ter usposobljene mladinske delavce/delavke, ki imajo vse potrebne kompetence za delo z mladimi in po končanem izobraževanju obvladujejo znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) - mladinski delavec/mladinska delavka. Usposobili bomo 15 mladinskih delavcev/delavk oziroma oseb, ki bodo v svojih organizacijah delale z mladimi.

Progam neformalnega izobraževanja obsega teoretični in praktični del.

Teoretični del

- 1. modul: Delo s skupino in načrtovanje programov

- 2. modul: Aktivno državljanstvo in inkluzija

Predvidenih je 16 predavanj oz. delavnic v dveh modulih, na naslednje teme: kaj je mladinsko delo, kako delati s skupino in reševati konflikte v njej, kako načrtovati mladinske programe, kako vrednotiti in razširjati rezultate, katere so metode dela z mladimi, kako komunicirati z njimi, kako delati v medkulturnem okolju, delo s prostovoljci, strukturiran dialog in aktivno državljanstvo, komuniciranje in javno nastopanje, zdravje mladih ipd.

Praktični del

- Priprava mladinskega programa

- Izvedba dveh delavnic v Mladinskem centru DRPD oz. po dogovoru v drugi organizaciji

- Aktivna udeležba na dveh dogodkih (posvetih, mednarodnih izmenjavah, treningih, konferencah ipd.)

Pogoji za uspešno opravljeno usposabljanje:

- obvezna prisotnost na 12 delavnicah,

- oddan mladinski program,

- izvedba dveh delavnic,

- sodelovanje na dveh dogodkih.

Obvezne prijave na izobraževanje sprejemamo do ponedeljka, 15. 2. 2021. Izpolnite elektronski obrazec TUKAJ.

Izbrane kandidate in kandidatke bomo o izboru obvestili po elektronski pošti do petka, 19. 2. 2021.

Prijavijo se lahko vsi, ki delajo ali želijo delati z mladimi v Mestni občini Novo mesto. Če bo prijavljenih več kot 15 oseb, bomo kandidate/ke izbrali glede na njihovo dozdajšnje delo in izkušnje, prednost pa bodo imeli kandidati/ke, ki delo z mladimi opravljajo organizirano v okviru nevladne organizacije ali javnega zavoda. Izobraževanje je za udeležence/ke brezplačno.

Za konec še vtis udeleženke minulega usposabljanja:

»Na usposabljanju sem pridobila veliko novega znanja, veščin in kompetenc. Tako sem se naučila, kako deluje skupina in kako je treba ravnati s skupino v posameznih fazah razvoja skupine. Izvedela sem tudi, kako poteka prijava na javni razpis, kaj vse lahko prijavimo in delamo na programu Erasmus+. Naučila sem se tudi metod dela s skupino, kako komunicirati s skupino in reševati morebitne konflikte v skupini. Usposabljanje me je opremilo z ogromno novega znanja, tako za pripravo projektov za mladino kot tudi za delo s samo skupino. Usposabljanje ti ne prinese le novega znanja in te opremi s kompetencami za nadaljnje delo z mladimi, temveč tudi obogati krog novih ljudi, s katerimi sodeluješ.« (Mirjam)

Več informacij:
gsm številka: 031/358 143
e-naslov: drpdnm@gmail.com

Izobraževanje poteka ob podpori Urada za mladino in Mestne občine Novo mesto.

‹ nazaj