Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Vse o Letnem poročilu za (korona) leto 2020

sreda, 17.2.2021

Regijski NVO center je tudi letos predstavnikom društev, zasebnih zavodov in ustanov omogočil brezplačno udeležbo na računovodski delavnici, ki je iz znanih razlogov minuli četrtek potekala preko Zooma. Nataša Kastelic Plantan iz Računovodskega servisa Finskatt je v strnjeni predstavitvi govorila o potrebni dokumentaciji in zakonodaji ter pravilnikih, ki urejajo oddajo Letnih poročil za 2020 na AJPES ter Obračuna davka od dohodka na FURS.

Uvodoma je predavateljica predstavila vrsto zakonodajnih (proti)koronskih ukrepov, ki jih je vlada do sredine februarja letos sprejela v osmih delih oz. PKP, zato je svetovala, da se o aktualnih ukrepih in zavezujočih odredbah raje obrnejo na spletno stran CNVOS.

»Že lanskega marca smo sicer razčistili, da nevladniki NISTE posredni ali neposredni proračunski porabniki! Veliko društev mi reče, da jim računovodja trdi, da niso upravičeni do pomoči, ker da prejemajo sredstva iz razpisov, proračunov. Ampak to vas ne uvršča med proračunske porabnike!« je dejala in tudi glede skorajšnjih zborov članov, ki (običajno) morajo potrditi Letna poročila, svetovala, da se o njihovi izvedbi na daljavo ali kakšnih drugih možnosti raje obrnejo na CNVOS.

Na splošno pa je glede ukrepov povedala: »Če se odločite uveljavljati kakšno pomoč, obvezno preglejte v dotični PKP, kjer bo bolj natančno navedeno, kakšni so pogoji za črpanje pomoči in kakšna morebitna vračila!« Od vseh novosti je spomnila še na dvig višine donacij, ki jih lahko NVO s statusom v javnem interesu pridobijo iz naslova dohodnin, ter spomnila, da se je rok za te donacije podaljšal do konca maja letos.

Ob lanskem prvem valu epidemije je država rok za oddajo Letnih poročil podaljšala, za letos pa takšna odločitev še ni znana, zato je pozvala vse, da so pripravljeni kot običajno: Letna poročila morajo na AJPES oddati do konca marca (zavodi do konca februarja!), kar velja tudi za Obračun davka od dohodka na FURS.

Računi naj ne bodo »sterilni«

Med potrebno dokumentacijo za pripravo Letnega poročila je naštela prejete in izdane račune, nujne izpiske transakcijskega računa, blagajniški dnevnik s pripadajočimi blagajniškimi prejemki in izdatki, obračune plač s pripadajočimi poročanji na Furs (REK obrazci), obračune potnih stroškov, register osnovnih sredstev… »Bom pa vnovič opozorila, da je VSEBINA pred OBLIKO. Na računih mora biti jasna časovnica (gre za december 2020 ali januar 2021?), urejeni naj bodo po vrsti (zato sproti beležite, kdaj ste ga prejeli, za kateri projekt/proračun gre, kaj ste z njim naredili in kdaj!). Račun naj nikar ne bo 'sterilen'.«

»Marsikdo še danes misli, da je to, kar oddamo na AJPES, le statistika. Pa ni tako. Ko oddate Letno poročilo, so zadeve javno objavljene (razen pri zavodih), vpogled ima kdorkoli, tudi davkarija! O prihodkih poročate na AJPES in FURS, zato glejte, da se bodo številke ujemale,« je še svetovala.

O teh zadevah morajo biti seznanjeni in poučeni tako blagajniki kot predsedniki društva ali drugega NVO, saj bo v večini primerov »računovodja opravil le tisto, kar mu naročite«.

Glede popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov je dejala, da jih po njenih izkušnjah večina NVO-jev nima urejenih, pa bi morali imeti: »Znesek v bilanci in znesek v blagajni morata biti do centa enaka! Verjemite mi, da je popravljanje za nazaj izjemno težko, sploh če gre za večje zneske.« V nadaljevanju je še opozorila, da naj bo »stanje po izpisku denarnih sredstev enako stanju, ki ste ga oddali v bilanci. Ob koncu leta preverite, kdo vam je dolžan in komu ste vi dolžni, torej terjatve in obveznosti, sploh to velja za 2020, ko je bilo izredno leto. Če denimo že sedaj veste, da nek izdani račun ne bo plačan, potem toplo priporočam, da naredite dobropis in to umaknete stran, sicer se te terjatve vlečejo naprej in ostajajo v naslednjih letih.«

Svetovala je tudi, da predstavniki NVO popisujejo osnovna sredstva, za kar zadostuje enostavna tabela. Z udeleženci webinarja so razdelali, katera osnovna sredstva oz. kakšne vrednosti morajo biti, da jih popisujemo, kako je z amortizacijo, kdo naj bo v komisiji za popis itd.

»Nismo davčni zavezanci!«

Kot na minulih podobnih delavnicah je tudi tokrat opozorila na ločevanje med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, glede pisanja poslovnega poročila pa dejala, da »naj bo kratko in naj ne vsebuje stvari, za katere ne želite, da jih drugi berejo, konkurenca ali kakšno ministrstvo . Naj ne bodo zgolj trije stavki, pojasnite pač najbolj nujne stvari iz bilance in poslovnega izida, torej, kaj ste počeli.«

Ob koncu webinarja je predavateljica pojasnila tudi glavne specifike Obračuna davka od dohodka in predstavnikom NVO dala vedeti: »Vsi ste davčni zavezanci! Mogoče niste zavezanci za DDV, a davčni zavezanci ste oz. morate oddati obračun davka od dohodka.« Davek se plačuje le od pridobitne dejavnosti: »V obrazec navedite vse prihodke (naj se ujemajo s tistimi, ki ste jih navedli v Ajpesu!), pridobitne in nepridobitne, potem pa ločeno napišite tiste, ki so vezani na nepridobitno dejavnost, in obrazec bo sam izračunal le pridobitne prihodke.« V nadaljevanju se izpolnjujejo odhodki, in če je npr. društvo vodilo natančno računovodstvo, bo lahko z evidentiranimi odhodki izničilo davčno osnovo. »Ko pa ne moremo izbrskati računov, se poslužujemo sorazmernega deleža, pri čemer računajte, da bo nek davek treba plačati.«

Predstavniki NVO so se seznanili še z razliko dvostavnega ter poenostavljenega knjigovodstva, ponovili obvezne sestavine računa, razliko med poslovnim izidom in davčno osnovo itd.

Omenjeni webinar je bil del Akademije NVO, tj. serije izobraževanj, delavnic in usposabljanj, s katerimi krepimo veščine, ki jih potrebuje vsaka NVO. Za natančne datume in vsebino spremljajte našo spletno stran www.nevladnik.si in fb stran Regijski NVO center JV Slovenije ter se prijavite na naše brezplačne e-novičke. Aktivnosti sofinancirata Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023 in Mestna občina Novo mesto.

M. Martinovič
Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije

 

‹ nazaj