Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

S projektom GEMINI želimo spodbujati ženske na poti socialnega podjetništva

ponedeljek, 1.3.2021

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto se je pred kratkim pridružilo projektu GEMINI: GEnerating FeMale SocIal EntrepreNeurshIp, katerega cilj je spodbujanje socialnega podjetništva med ženskami, saj je, tako partnerji v projektu, ekonomska neodvisnost bistvena za ženske po vsem svetu, saj prek ekonomske neodvisnosti lahko dosežejo neodvisnost na katerem koli drugem področju življenja.

V projektu GEMINI, v katerem poleg DRPDNM sodeluje še devet organizacij, bodo partnerji izvedli naslednje dejavnosti:
• spodbujali bodo sodelovanje med mladinskimi organizacijami ter organizacijami na področju izobraževanja in usposabljanja in s predstavniki podjetij in trga dela;
• uvedli, preizkusili in izvedli bodo delovne prakse med mladino, kot so:
- orodja in metode za socialno-strokovni razvoj mladinskih delavcev in trenerjev;
- metode neformalnega učenja, zlasti tiste, ki promovirajo pridobivanje/izboljšanje kompetenc, vključno s spretnostmi medijske pismenosti;
- nove oblike programov praktičnega usposabljanja in simulacije primerov iz resničnega življenja v družbi, nove oblike mladinskega dela, zlasti strateške uporabe odprtga in prožnega učenja, mobilnosti prek spleta, odprtih izobraževalnih virov in večjega izkoriščanja potenciala IKT-ja.

Med glavne dejavnosti, ki bodo izvedene tekom projekta, so vključene:
• oblikovanje vzorčnega učnega načrta za seminar o podjetniškem učenju na področju socialnega podjetništva;
• dve različni vrsti mobilnosti za usposabljanje mladinskih delavcev;
• pilotna izvedba vzorčnih učnih načrtov seminarjev;
• učno gradivo s področja socialnega podjetništva;
• in priročnik dobrih praks.

V projektu, ki je sofinanciran s strani programa Erasmus+, poleg DRPDNM (Slovenija) sodelujejo: Economic Intelligence Centre (Albanija), Institoyto Koinonikis Kainotomias Kaj Synoxis (Grčija), ΕΜΙΝΑ Palyaorientacios Alapítvány (Madžarska), Fundacja Autokreacja (Poljska), Innovation And Sustainable Development Institute - NGO A.s.b.l. (Luksemburg), Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği (Turčija), Asociacion cultural Integra (Španija), Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities - BRAVO (Bosna in Hercegovina) in Centar za podršku lokalnom i regionalnom razvoju (Črna gora).

‹ nazaj