Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Projekt 'Old towns, new results' se je zaključil

petek, 15.10.2021

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela je sodelovalo na projektu 'Old towns, new results', ki je po vsej Evropi potekal od leta 2017 do letos. Projekt, ki ga je financirala Evropska unija oz. program Evropa za državljane in ki ga je vodila romunska občina Victoria, je združeval sedem partnerskih organizacij iz sedmih držav: Romunije, Slovenije, Italije, Portugalske, Španije, Malte in Grčije.

Glavni namen projekta je bil spodbujati aktivno državljanstvo v EU skozi aktivnosti, ki so osvetljevale prednosti državljanske in demokratične participacije. Specifični cilji projekta pa so bili preučiti vzroke evroskepticizma, okrepiti ozaveščenost o procesu odločanja v EU in spodbuditi priložnosti za družbeno in medkulturno sodelovanje med 3500 državljani med projektom.

S partnerji smo izvedli sedem dogodkov. Vsak je imel svoj tematski pristop in je bil organiziran v eni od partnerskih držav.

1. Uvodno srečanje - prvi stik med partnerji: delovna seja - iskanje novih priložnosti za olajšanje javne razprave in vključevanje državljanov EU; vzpostavitev raziskovalne metode (spletne igre, interaktivna raziskava) glede evroskepticizma in prihodnosti Evrope;

2. Evroskepticizem - izhodišča, sedanja stopnja in posledice; metode, akcijski načrt; pristop od spodaj navzgor; prednosti in slabosti EU; Kako vplivati na evroskepticizem in prihodnost Evrope?

3. Prihodnost Evrope - bela knjiga o prihodnosti Evrope: 5 primerov v Evropi - javna razprava; SWOT analiza bele knjige;

4. Proces odločanja v EU - Kaj pa demokracija? Pomen demokracije, volitev v Evropski parlament, izboljšanje kritičnega mišljenja;

5. Izziv, s katerim se srečujejo majhne skupnosti / podeželsko okolje - prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in državljanska udeležba ter izmenjava dobrih praks;

6. Konferenca – Kaj želim od EU? Konkretni dosežki EU;

7. Nadaljnje spremljanje - ocenjevanje projektov in raziskav; Kaj naj zdaj storimo?, postavimo nove metode sodelovanja.

Projekt se je zaključil v Novem mestu, kjer je zgodovina aktivne državljanske participacije že dolga in kjer je koncentracija aktivnosti v okviru evropskih projektov v programu Evropa za državljane, ena največjih v EU.

Podrobneje o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta, tu pa so objavljeni še rezultati projekta.

‹ nazaj