Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

V projektu NEST med drugim razvili metodologijo usposabljanja za socialne delavce

sreda, 20.10.2021

V okviru projekta NEST - New Skills to Enhance Integration of Asylum Seekers and Beneficiaries of International Protection (Nova znanja in spretnosti za boljše vključevanje prosilcev za azil in upravičencev do mednarodne zaščite) smo skupaj s partnerji projekta in udeleženci, ki so sodelovali v projektu, razvili:

1) smernice za vključevanje prosilcev za azil in upravičencev do mednarodne zaščite, ki ocenjujejo stanje v vseh državah projekta;

Dostopno na: http://mexpert.se/wp-content/uploads/2020/10/Nest-guideline.pdf

2) metodologijo usposabljanja o socialnih in tehničnih veščinah, usmerjenih v zaposljivost, ki je nastala na podlagi treh mednarodnih usposabljanj, ki so se jih udeležili socialni delavci iz vseh partnerskih organizacij;

Dostopno na: https://fundeun.es/international-trainings/ in na: https://fundeun.es/intellectual-outputs/

3) zbirko orodij za socialno in delovno vključevanje, ki z intuitivnimi in uporabniku prijaznimi videoposnetki pojasnjuje glavne postopke za dostop do lokalnih storitev.

Videoposnetki so dostopni na Youtube strani projekta NEST: https://www.youtube.com/channel/UCH7KCjKyNytY5A1PCngXtrQ

NEST je dvoletni projekt Erasmus Plus, ki se financira v okviru razpisa za zbiranje predlogov 2019 in združuje pet partnerjev iz štirih evropskih držav (Italije, Španije, Švedske in Slovenije). Glavni cilj projekta je spodbujati socialno in delovno vključenost vse večjih migracijskih tokov prosilcev za azil in oseb z mednarodno zaščito v evropskih državah, ki sodelujejo v projektu, ter tako spodbujati njihovo aktivno državljanstvo.

NEST si strateško prizadeva za izboljšanje mehkih in tehničnih spretnosti socialnih delavcev, ki delujejo v državah partnerskih organizacij (pedagogi, socialni delavci, psihologi), da bi izboljšali lokalno pomoč priseljencem in stopnjo samostojnosti upravičencev pri dostopu do lokalnih storitev.

Več o projektu: https://fundeun.es/the-project/


‹ nazaj