Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Vse o participativnem proračunu – po konferenci še e-priročnik!

torek, 14.12.2021

Vse več občin se odloča za participativni proračun, kar pomeni, da občani sodelujejo pri odločitvi o tem, za kaj se bo porabil del proračunskega denarja. Občinam pri uvedbi takšnega soodločanja lahko pomagamo tudi v regijskih stičiščih nevladnih organizacij.

Vseh 12 stičišč, združenih v mrežo ZaNVO, je zato v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije septembra letos priredilo nacionalno konferenco »ZA participativni proračun«, na kateri so o postopkih, dobrih praksah, težavah ipd. med drugimi govorili mag. Saša Jazbec, v.d. direktorice Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo; Matic Primc iz Društva Organizacija za participativno družbo; Tadej Beočanin, predsednik Strateške delovne skupine za participativni proračun znotraj Skupnosti občin Slovenije in župan Občine Ajdovščina; Giovanni Allegretti, University of Coimbra, mednarodno priznani strokovnjak in svetovalec na področju uvajanja participativnega proračuna, župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, dr. Vilma Milunovič iz Urada za finance in računovodstvo Mestne občine Koper; Neva Pipan, vodja participativnega proračuna v Mestni občini Maribor; Bojana Zevnik, predlagateljica »participativnega« projekta iz Brežic, in pa Alenka Blazinšek Domenis ZaNVO, regionalna stičišča nevladnih organizacij.

V sodelovanju z inštitutom Danes je nov dan smo izdali tudi e-poročilo, ki odgovarja na vprašanja, kaj je participativni proračun, navaja zakonodajne okvirje za njegovo izvedbo, predstavlja, zakaj je participativni proračun drugačen od drugih načinov posvetovanja občine z občani, različne modele participaticvnega proračuna in časovne okvire, prinaša vse faze njegove izvedbe… Priročnik pa ne povzema zgolj razprave na omenjeni nacionalni konferenci, ampak prinaša tudi povezave do primerov dobrih praks v različnih slovenskih občinah in digitalnih orodij za lažjo izvedbo procesa.

Tako septembrsko konferenco kot izdajo poročila je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.

Povezava do posnetka nacionalne konference ZA participativni proračun (15.9.2021)

E-poročilo ZA participativni proračun

Dokumenti

‹ nazaj