Regijski NVO center

Novice

V Vanu uvodno srečanje partnerjev pri projektu StoryLand

ponedeljek, 27.12.2021

V mestu Van v vzhodni Turčiji blizu meje z Armenijo, je od 6.12. do 9.12., potekal uvodni sestanek pri projektu StoryLand. Projekt je sofinanciran s strani programa Erasmus+, udeležilo pa se ga je šest partnerskih organizacij:  Zavod Boter, Nacionalni Izobraževalni Direktorat Van, UCLL Limbureg, Pučko otvoreno učilište Andragog,  Van Edermit Halk Egitimi Merkezi in RS Planlama & Proje.

Angleščina se je v sodobnem času uveljavila, kot jezik, ki premaguje ovire multikulturnosti in pomaga pri povezovanju na mednarodnem nivoju, vendar pa so ljudje, ki ta jezik govorijo v mnogo državah še vedno v manjšini, kar lahko, poleg mnogih ostalih razlogov, pripišemo tudi posledici pomankanja priložnosti za izobraževanje.

Projekt StoryLand, predvideva inovativne pristope k učenju angleščine odraslih, s pomočjo umetnosti in digitalnih medijev, predvsem pa predstavlja brezplačno spletno možnost za izobraževanje vsakogar, ne glede na njegovo lokacijo ali narodnost.

V prvem vsebinskem sklopu projekta bo nastal priročnik, ki bo služil kot pomoč pri delu v digitalnem okolju in bo poskrbel za varnost na spletu in širjenje obzorij s pomočjo novih možnosti izražanja. Predstavljen bo tudi koncept Digitalne Zgodbe.

V drugem vsebinskem sklopu bodo partnerske organizacije, ki sodelujejo pri vsebinski zasnovi projekta, razvile posebno spletno platformo za učenje angleščine, na kateri bodo lahko odrasli iz različnih držav objavljali in ustvarjali svoje vsebine. Na ta način bo nastala posebna baza podatkov, ki bodo služili kot elementi za sestavljanje Digitalnih zgodb, pojasnjen pa bo tudi način uporabe različnih aplikacij, s katerimi si sodelujoči lahko pomagajo pri njihovi izdelavi.

 

‹ nazaj