Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

V projektu Themis v izdelavi program usposabljanja za učitelje

torek, 26.4.2022

Ustvarjanje trajnostnega sveta pomeni poučevanje in učenje o tem, da mora biti ljubezen do narave v središču vseh naših odločitev, tako posameznikov kot družbe. Ukrepati je treba že v šoli in razvijati ekološko inteligenco hkrati z drugimi (matematično, jezikovno, glasbeno, kinestetično itd.) ter iskati ravnovesje med njimi. Že leta 1997 je poročilo "Okoljska vzgoja v Evropski uniji", opozorilo na nujno potrebo po usposabljanju učiteljev in vzgojiteljev za pravilno uporabo okoljske vzgoje v skladu z okoljskimi akcijskimi programi EU.

DRPDNM sodeluje pri projektu Erasmus+ THEMIS, v sklopu katerega trenutno izdelujemo prvi projektni rezultat, ki se imenuje “PAMETNI & ZELENI UČITELJI”. Njegov končni rezultat bo program usposabljanja, namenjen odpravljanju pomanjkljivosti učiteljev na področju pedagogike okoljske vzgoje, cilj pa omogočiti srednješolskim učiteljem, da pri svojih učencih pomagajo razvijati določene spretnosti ter specifičen odnos do okolja ter trajnostnega načina življenja. Razvoj programa usposabljanja bo naš konzorcij izvedel na podlagi pristopa in koncepta ekološke inteligence, ki ga je predlagal Daniel Goleman. 

V sklopu promocije projekta smo oblikovali tudi infografiko, ki vsebuje nekaj podrobnosti o projektu. Za več informacij lahko obiščete našo spletno stran https://themis-project.eu/.

‹ nazaj