Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

V Erasmus+ projektu YISEM o digitalnem podjetništvu

četrtek, 28.4.2022

Mladi se trenutno soočajo s številnimi izzivi v osebnem in poklicnem življenju, med katerimi so gospodarska kriza, pogodbe za določen čas in nedavna pandemija, ki je povzročila neenakost med prebivalstvom, kjer so bili mladi močno prizadeti.

Pri mladih je verjetnost samozaposlitve manjša kot pri starejših zaradi finančnih ovir, pomanjkanja izkušenj in spretnosti ter znanja o možnostih financiranja. Z zagotavljanjem prave podpore pri premagovanju teh ovir in s spodbujanjem inovativnih praks lahko pozitivno vplivamo na potencial mladih.

Erasmus+ projekt YISEM se osredotoča na digitalno podjetništvo, da bi ustvaril skupnost mladih, ki lahko oblikujejo boljši in vključujoč svet zase in za prihodnje generacije. Podjetniške kompetence niso koristne le za mlade, ki dejansko želijo ustanoviti podjetje, temveč jih spodbujajo k iskanju ustvarjalnih rešitev, prepoznavanju priložnosti in učenju premišljenega tveganja.

Te kompetence so zelo pomembne na številnih področjih življenja, vključno z družbenim udejstvovanjem v okviru lokalnih pobud in za različne poklicne kariere. V naših postpandemičnih družbah je sposobnost prilagajanja in razvijanja inovativnih zamisli še pomembnejša za mlade pri iskanju njihovih poklicnih poti.

Cilj projekta je tudi uporaba bolj vključujočih praks pri usposabljanju za medijsko pismenost in digitalizacijo ter pri podpori podjetništva in družbenega udejstvovanja. YISEM se tako odziva na potrebo po aktivnejšem vključevanju mladih generacij z različnimi ozadji v skupne dejavnosti.

V okviru projekta YISEM bodo partnerji izmenjali najboljše prakse in opredelili orodja za razvoj podjetniške miselnosti mladih ter njihovega razumevanja medsebojnih povezav med gospodarstvom ter človeškim in kulturnim okoljem. Projekt je namenjen izobraževalcem mladih, nevladnim organizacijam, mladinskim centrom in institucijam, ki se ukvarjajo z neformalnim učenjem in so v neposrednem stiku s ciljnimi skupinami. Predlagana orodja bodo strokovnjakom pomagala pri boljšem vključevanju mladih v lastne pobude ter spodbujanju bolj trajnostnega in socialnega podjetništva, ki temelji na inovacijah in medijski komunikaciji. Orodja so sestavljena iz novih digitalnih oblik, ki omogočajo boljši doseg in komunikacijo z mladimi. Za pripravo rezultatov projekta partnerji združujejo preizkušeno znanje in najboljše prakse na evropski ravni s specifičnimi informacijami, ki so potrebne za izvajanje pobud socialnega podjetništva v lokalnem okolju.

Cilji:
- spodbujati digitalne podjetniške kompetence in družbeno angažiranost mladih;
- spodbujati kakovostno mladinsko delo in izmenjavo najboljših praks;
- zagotoviti odprto izobraževalno gradivo za mladinske delavce, ki bo mladim pomagalo pri izvajanju samostojnih projektov;
- razvoj orodij za neformalno izobraževanje (v obliki podcastov) ter priložnosti za izkustveno in vzajemno učenje (mednarodno usposabljanje in lokalni inovacijski centri);
- krepitev zmogljivosti organizacij za mladinsko delo na področju socialnega podjetništva in digitalnih medijev ter vključevanje mladih z manj priložnostmi;
- ozaveščanje lokalnih in evropskih zainteresiranih strani o vrednotah vključevanja in raznolikosti ter potencialih sodelovanja mladih pri socialnih inovacijah;
- spodbujati inovativne poklicne poti in možnosti neformalnega izobraževanja z medsektorskim pristopom.

Projekt, v katerem sodeluje šest partnerskih organizacij, se je začel februarja letos in bo trajal do februarja 2024.

V tem času bomo izvedli:
- Usposabljanje za mlade inovatorje;
- Lokalna podjetniška središča v 6 partnerskih državah;
- Podcast s 30 epizodami v 6 jezikih;
- 6 multiplikativnih dogodkov v partnerskih državah.

 

‹ nazaj