Regijski NVO center

Novice

Zavod Boter: Začeli z novim projektom E-Skills

četrtek, 12.5.2022

Zavod Boter sodeluje pri Erasmus+ projektu E-Skills, v sklopu katerega si, s pomočjo mednarodnega konzorcija katerega članice prihajajo iz Belgije, Turčije, Avstrije in Slovenije, prizadevajo za izboljšanja in premagovanje ovir na področju uporabe digitalnih orodij v vsakodnevnem življenju. 

Projekt si prizadeva izobraževalcem za odrasle po vsej Evropi zagotoviti dodatne  smernice in vire za usposabljanje nizko usposobljenih odraslih za uporabo orodij IKT in digitalnih metod za boljše izvajanje storitev e-uprave,  zagotoviti veščine za dostop do javnih storitev prek spleta, kar za starejše pomeni posodabljanje osebnih kompetenc in prečnih spretnosti ter bo zanje lahko pomenilo pomemben korak k aktivnemu staranju, opredeliti/razvijati orodja za samoocenjevanje digitalizacije nizko usposobljenih odraslih za učinkovito uporabo storitev e-uprave, usposabljati nizko kvalificirane odrasle in razvijati njihove kompetence na področju digitalnih veščin s pomočjo igričarske spletne platforme, ki gosti interaktivno spletno orodje ter uporabnike ciljne skupine vodi  pri učenju digitalnih spretnosti.

Naša dva sodelavca sta se udeležila prvega transnacionalnega projektnega sestanka, ki je potekal v Hasseltu, v Belgiji, na katerem so predstavniki partnerskih organizacij pričeli z delom za prvi projektni rezultat.

‹ nazaj