Regijski NVO center

Novice

Šola za župane v Beli krajini: "Ko sem potreboval pomoč, je nisem dobil"

sreda, 12.10.2022

Pred lokalnimi volitvami bomo kandidatke in kandidate za županje in župane v občinah Metlika, Črnomelj in Semič pa tudi za občinske svetnice in svetnike v Šoli za župane 2022 povezali z nevladnimi in ostalimi organizacijami, ki imajo vsakodnevni stik z občankami in občani in s tem zelo dober vpogled v njihove potrebe in želje.

Z neformalno izmenjavo informacij, terenskih izkušenj, dobrih praks in vizije razvoja bomo skupaj iskali načine, kako do lokalne skupnosti, v kateri je poskrbljeno za vse. Med njimi tudi za mlade …

Šola za župane v Beli krajini bo v četrtek, 27. oktobra 2022, ob 17. uri potekala v Črnomlju.

Natančnejšo lokacijo srečanja bomo vsem udeležencem poslali naknadno. Svojo prijavo ooddajte TUKAJ, in sicer najkasneje do ponedeljka, 17. oktobra.

“Ko sem bila v stiski, so mi rekli, da lahko pomoč dobim šele čez dve leti …”

Na Šoli za župane se bodo kandidatke in kandidati srečali s predstavniki organizacij, ki delajo z mladimi, kot so Mladinski center BIT Črnomelj, Klub belokranjskih študentov, Mladinski kulturni klub Bele krajine, Društvo življenje brez nasilja, OZARA Slovenija – nacionalno združenje za kakovost življenja, Društvo Srečanje in drugimi, ki bodo predstavili stiske belokranjske mladine. Skupaj tudi s strokovnjaki iz javnih zavodov, ki se ukvarjajo s temo duševnega zdravja, nasilja ipd., lahko začrtamo ustrezne rešitve zanje.

Zakaj Šola za župane? Za bolj povezane in aktivne lokalne skupnosti.

Namen Šole za župane je prispevati h kakovostni predvolilni debati, ki bo obsegala teme, pomembne za razvoj lokalne skupnosti v prihajajočem mandatu.

Gre za skupno akcijo 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij, zbranih v mreži #ZaNVO. Več informacij o nacionalni akcij pa TUKAJ.

Za kandidate in kandidatke

Zavedamo se, da ste se zdajšnji predstavniki belokranjskih občin na temo mladih že večkrat srečali, med drugim nedavno prav v Črnomlju ob snovanju Nacionalnega programa za mladino. A na oktobrski Šoli za župane se o mladih in z mladimi ne bomo pogovarjali o infrastrukturi (prometnih povezavah, stanovanjih in podobno), temveč o tistem, kar na terenu z zaskrbljenostjo zaznavajo organizacije, ki združujejo mlade ali z njimi delajo.

Denimo, zakaj morajo mladi v stiski na pomoč strokovnjaka čakati po dve leti? Zakaj se morajo po pomoč odpeljati v Novo mesto, kjer izvedo, da so programi že polni in vsa sredstva »za Belo krajino« že porabljena?

Za dodatne informacije smo vam na voljo:

Jure Matkovič (Mladinski center BIT, 041 280 379),

Maja Žunič Fabjančič (DRPD Novo mesto, 031 358 143),

Mirjana Martinović (DRPD Novo mesto, 031 263 914).

Dogodek sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO.

Regijski NVO center – stlišče nevladnih organizacij JV Slovenije
v sodelovanju z navedenimi organizacijami in zavodi

 

‹ nazaj