Regijski NVO center

Novice

FORCEP: Študijski obisk v Novem mestu Študijski obisk Novo mesto

petek, 20.1.2023

FORCEP

Študijski obisk v Novem mestu: Brezposelnost in socialna izključenost - problem za Evropsko unijo.

Med 16. in 18. januarjem 2023 je DRPDNM gostil udeležence iz Grčije in Španije na študijskem obisku v Novem mestu na projektu FORCEP – Forwarding democratic EU participation.

Študijski obisk je imel delovni naslov Brezposelnost in socialna izključenost: problem za Evropsko unijo. DRPDNM veliko dela s ciljno skupino mladih, pa tudi priseljencev, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji in se zaradi svojega ozadja pogosto soočajo tudi s socialno izključenostjo. DRPDNM je tesno povezan z drugimi institucijami v regiji, ki obravnavajo omenjeno problematiko, s partnerji projekta FORCEP pa smo obiskali te institucije.

Z udeleženci smo najprej obiskali Mestno občino Novo mesto, kjer smo se seznanili s projektom in načrtom za naš študijski obisk, nato pa nam je Mestna predstavila strategije in politike za razvoj občine na način, ki ustvarja nova delovna mesta in ponuja priložnosti za vključitev marginaliziranih skupin v družbo. Regija ima močno industrijo in zato veliko možnosti zaposlovanja, civilna družba pa si prizadeva za boljšo vključitev priseljenih delavcev v lokalno skupnost. Razpravljali smo tudi o demokratičnem procesu in o tem, kako lahko ljudje postanejo aktivnejši udeleženci v skupnosti. Na primer: v Sloveniji lahko priseljenci z dovoljenjem za stalno prebivanje volijo na lokalnih volitvah v občini, kjer prebivajo.

Obiskali smo tudi Razvojni in izobraževalni center Novo mesto (RIC NM), institucijo, ki dela z brezposelnimi, Romi in priseljenci, ter jih usmerja in jim pomaga pridobiti znanja in veščine za vstop na trg dela. RIC omogoča tudi dokončanje izobrazbe za uporabnike, vse od osnovne šole, do različnih srednješolskih programov. Vse to uporabnikom omogoča, da lažje dobijo željeno zaposlitev.

V nadaljevanju smo obiskali še Razvojni center Novo mesto (RC NM), znotraj katerega deluje tudi Podjetniški inkubator Podbreznik. Predstavili so nam različne programe za spodbujanje podjetništva med različnimi ciljnimi skupinami. Na Podbrezniku podjetništvo vidijo tudi kot odgovor na brezposelnost, pri svojem delu pa so zelo uspešni. Spoznali smo nekatere njihove start-upe, si ogledali tehnološki laboratorij prihodnosti, ter se naučili nekaj o trendih v podjetništvu. Novi start-upi si prizadevajo biti bolj »zeleni« in okolju prijazni, kar je trend ne le pri nas, ampak povsod po EU.

Udeležencem in partnerjem pri projektu FORCEP pa smo predstavili tudi delovanje DRPD-ja in naše programe, ki spodbujajo socialno vključenost, aktivno participacijo in pomagajo uporabnikom pri pridobivanju kompetenc, za lažje zaposlovanje.

Projekt FORCEP: Forwarding democratic EU participation financira Evropska Unija iz programa CERV, partnerstvo projekta pa sestavlja 7 partnerskih organizacij in občin iz 7 držav: Grčije, Slovenije, Romunije, Italije, Madžarske, Hrvaške in Španije.

F. B.

DRPDNM

 

‹ nazaj