Regijski NVO center

Novice

Začetek projekta Buddy Migrant

petek, 19.5.2023

 

 

Začetek projekta Buddy Migrants


Prejšnji mesec je mednarodna pisarna DRPD začela z implementacijo projekta Earsmus+ Buddy Migrants, financiran s starni Erasmus+ programa Evropske Unije. 

Cilj projekta BuddyMigrants je
1) odpraviti ovire, s katerimi se soočajo družine na novo prispelih državljanov tretjih držav v državah projekta pri dostopu do

socialne storitve (dostop do informacij, zdravstvo, izobraževanje, zaposlovanje) ter
2) prispevati k ustvarjanju vključujočih okolij, ki spodbujajo socialno vključenost, pravičnost in enakost ter se odzivajo na
potrebam širših skupnosti v projektnih državah.
Doseganje družin tretjih držav bo potekalo z izobraževanjem, ozaveščanjem in mobilizacijo šolskih skupnosti
katere člani so.
Natančneje, prednostne naloge BuddyMigrants so:
1) ozaveščanje novoprispelih družin tretjih držav o skupnih vrednotah Evropske unije in načelih enotnosti in
raznolikost;
2) spodbujanje sodelovanja novoprispelih družin tretjih držav v demokratičnem življenju v njihovih lokalnih skupnostih;
3) pomagati na novo prispelim družinam tretjih držav, da premagajo težave pri aktivnem vključevanju in sodelovanju v svojih skupnostih in
med njimi spodbujati občutek pripadnosti Evropski uniji;
4) spodbujati razvoj socialnih in medkulturnih kompetenc ter kritičnega mišljenja šole in sčasoma lokalne
skupnosti, tj. učitelji, starši in otroci;
5) ponuditi priložnosti za sodelovanje v demokratičnem življenju, družbeno in državljansko udejstvovanje s formalnim in neformalnim učenjem
aktivnosti.
Poleg tega želi BuddyMigrants razviti ključne kompetence učiteljev s spodbujanjem medpredmetnega sodelovanja,
na kompetencah temelječe poučevanje in uporaba inovativnih učnih pristopov.
BuddyMigrants obravnava te prednostne naloge z razvojem prilagojenega kompleta pedagoških orodij za vključevanje
medkulturno razsežnost v formalni učni proces, vključno s kurikulumom za razvoj medkulturnega
kompetence učiteljev, oblikovanje inkluzivnih lokalnih skupin družin za socialno vključenost, podpora č
izvajanje lokalnih akcij lokalnih skupin za okrepljeno državljansko udejstvovanje ter podpora pri oblikovanju širokega
mreža, sestavljena iz lokalnih skupin za krepitev vrstniškega učenja

 

Cilj projekta BuddyMigrants je odpraviti ovire, s katerimi se soočajo družine na novo prispelih državljanov tretjih držav (TNC) v državah projekta pri dostopu do socialne storitve (dostop do informacij, zdravstva, izobraževanja in zaposlovanja) ter prispevati k ustvarjanju vključujočih okolij, ki spodbujajo socialno vključenost, pravičnost in enakost ter se odzivanjo potrebam širših skupnosti v državah projekta. Doseganje družin tretjih držav bo potekalo z izobraževanjem, ozaveščanjem in mobilizacijo šolskih skupnosti katere člani so.

Prednostne naloge in aktivnosti projekta Buddy Migrants so:

- ozaveščanje novopripetlih družin TNC o skupnih vredotah EU in načelih enotnosti in razolikosti,

- spodbujanje sodelovanja novoprispelihdružin TCN o demokratičnem živvljenju v njihovih lokalnih skupnostih

- pomoč TCN pri premagovanju težav v prosesu aktivnega vključevanja

- spodbujati razvoj socialnih in medkulturnih kompetenc tr kritičnega mišljenja sole in sčasoma lokalne skupnosti

- ponuditi priložnosti sodelovanja in družbenega ter državljanjskega udejstvovanja preko formalega in neformalnega učenja

Poleg tega želi BuddyMigrants razviti ključne kompetence učiteljev s spodbujanjem medpredmetnega sodelovanja z uporabo inovativnih učnih pristopov. BuddyMigrants obravnava te prednostne naloge z razvojem prilagojenega kompleta pedagoških orodij za vključevanje medkulturno razsežnost v formalni učni proces, vključno s kurikulumom za razvoj medkulturnega kompetence učiteljev, oblikovanje inkluzivnih lokalnih skupin družin za socialno vključenost, podpora izvajanje lokalnih akcij lokalnih skupin za okrepljeno državljansko udejstvovanje ter podpora pri oblikovanju širokega mreža, sestavljena iz lokalnih skupin za krepitev vrstniškega učenja.

"Pairing" in "buddy-ing" za socialno vključenost je koncept, ki je že znan in se uporablja v številnih projektih. Ponavadi se nanaša na vzpostavitev močnih in zaupanja vrednih bilateralnih odnosov med »mentorjem« in »mentorirancem«. Čeprav je dvostranska razsežnost koncepta »prijateljev« bo ohranjena, BuddyMigrants bodo ustvarili »mreže prijateljev« domačinov EU in starši tretjih držav, kar bo omogočilo neposredno izmenjavo informacij, znanja in izkušenj med več posamezniki. Vsak posameznik bo s svojim znanjem neposredno prispeval k mreži. Na ta način se omejuje pomanjkanje znanja in izkušnje v dvostranskih odnosih se bodo izogibale. Skupnost lokalnih mrež bo še naprej spodbujala znanje prenos, izmenjavo izkušenj in bo sčasoma olajšal močnejši občutek socialne vključenosti za starše tretjih držav.

 

‹ nazaj