Regijski NVO center

Novice

Projekt CIAC za sodelovanje med oblikovalci politik in mladimi

sreda, 30.8.2023

Predstavljamo projekt CIAC, oziroma s polnim naslovom “Creativity and Innovation for Active Citizenship” oziroma po slovensko "Ustvarjalnost in inovativnost za aktivno državljanstvo". Projekt CIAC je bil projekt v sklopu programa Erasmus+ KA2 Strateška partnerstva – izmenjava praks in je skupno trajal 36 mesecev, torej od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2023.

V partnerstvo v projekt CIAC so bile vključene tri nevladne organizacije iz dveh evropskih držav, in sicer vodilni partner v projektu bolgarska Omega, preostala dva partnerja pa sta bila Fundacija Korenyak (Bolgarija) in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenija).

Projekt je bil osredotočen na spodbujanje aktivne državljanske udeležbe mladih z ustvarjanjem inovativnih intelektualnih rezultatov, podpiranjem dialoga, izmenjave in sodelovanja med njimi in oblikovalci politik na področju mladine.

Kot neposredni in oprijemljivi rezultati so sledeči:
- študija o odnosu mladih in njihovem znanju na tem področju, katere rezultat sta poročilo o analizi stanja in priročnik o dobrih praksah;
- metodologija za mladinsko delo;
- CIAC - Smernice za vključevanje mladih - priročnik;
- CIAC - moduli za e-učenje.

V sklopu projekta je potekal tudi multiplikativni dogodek v Novem mestu, na katerem so bili predstavljeni tudi vsi rezultati projekta. 

‹ nazaj