Regijski NVO center

Novice

DRPD z novim projektom: Boljša tla za boljši jutri

petek, 15.9.2023

 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je partner v novem Erasmus+ projektu z naslovom Boljša tla za boljši jutri, katerega vodilni partner je Tehničko Učilište Vinkovci – ustanova za obrazovanje odraslih. Poleg DRPDNM in Učilišta v projektu sodelujeta še dve organizaciji, in sicer hrvaška Terra12 d.o.o. in srbska Akademija strukovnih studija Šabac. 
Cilji projekta, katerega prvo srečanje je potekalo prek spleta 14. 9. 2023, so: 
- Izboljšanje razpoložljivosti kakovostnih in prilagodljivih priložnosti za poklicno usposabljanje za prebivalce podeželskih območij, vključno z geografsko oddaljenimi območji, in begunce iz Ukrajine, da bi okrepili zmogljivosti za poklicno usposabljanje in izboljšali sodelovanje med zasebnimi in javnimi deležniki;
- Izboljšane kompetence osebja za povečanje kakovosti in zmogljivosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za odziv na gospodarske in družbene spremembe; 
- Prispevek k prilagoditvi ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja priporočilom Torinskega procesa za Zahodni Balkan. 
Rezultati projekta so sledeči: 
Cilj 1:
- raziskava o potrebnih trajnostnih veščinah in inovativnih učnih metodah, ki jo bo konzorcij izvedel med 150 člani ciljne populacije; 
- izdelana podloga s priporočili za vzpostavitev e-Akademije
- zasnovala in vzpostavljena inovativna e-Akademija
- razvita in izvedena dva 2 učna načrta in programa usposabljanja za ciljno skupino ter 2 načrta in programa krajših poklicnih usposabljanj; 
- 120 učencev iz podeželskih, tudi geografsko oddaljenih območij bo izboljšalo veščine trajnostnega razvoja
- uveden bo nov mehanizem za prepoznavanje in potrjevanje ravni pridobljenih ekonomsko in okoljsko trajnostnih spretnosti.
Doseganje zgornjih rezultatov prispeva k doseganju prednostne naloge poklicnega izobraževanja in usposabljanja; Povečanje prožnosti ponudb za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU), saj je e-Akademija zasnovana in razvita kot prilagodljiva učna ponudba, prilagojena potrebam ciljnih skupin ali poklicnega izobraževanja in usposabljanja; Prispevek k inovaciji v PIU, saj bo razvita e-Akademija PIU inovacija na področju izboljševanja aplikativnih znanj in veščin v kmetijstvu z vidika odgovornega ravnanja z zemljišči. Tudi izobraževanje s prevodom v ukrajinščino za vključitev beguncev iz Ukrajine v izobraževanje (prednostne naloge PIU).
Cilj 2: 
-  izboljšane kompetence 8 sodelavcev s 5 področij: digitalne kompetence za izvajanje e-izobraževanja; upravljanje zemljišč; ekološko kmetijstvo; trajnostna prihodnost kmetijstva; socialno podjetništvo;
- izboljšane možnosti za izobraževanje deležnikov preko sistema SOO in dostopnost izobraževalnih gradiv iz 5 tematskih področij v e-Akademiji
- izvedba transnacionalnega srečanja z multiplikacijskim učinkom
Doseganje rezultatov cilja 2 bo prispevalo k doseganju prednostne naloge poklicnega izobraževanja in usposabljanja; povečale se bodo možnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, saj se ob doseganju cilja razvijajo kompetence 8 zaposlenih, kar vodi k boljši prilagoditvi potrebam in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.
Cilj 3: 
- narejena bo analiza realiziranega prispevka
- podana bodo priporočila za izvedbo ukrepov v poprojektnem obdobju
Uresničitev rezultatov tretjega cilja projekta prispeva k doseganju prednostne naloge poklicnega izobraževanja in usposabljanja: povečanje prožnosti priložnosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje. 
Ciljne skupine so:
- osebe, starejše od 15 let in prihajajo s podeželja. 
- osebe, stare od 15 do 54 let. brez kvalifikacije ali z nižjo stopnjo kvalifikacije ter ljudje iz Ukrajine iz pretežno ruralnih območij, ki so pred vojno v Ukrajini pribežali na pretežno ruralna območja v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. 
- izobraževalni kadri na področju izobraževanje odraslih iz Hrvaške, Slovenije, Srbije.
Projekt bo trajal 12 mesecev, med 1. 9. 2023 in 31. 8. 2024. 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je partner v novem Erasmus+ projektu z naslovom Boljša tla za boljši jutri, katerega vodilni partner je Tehničko Učilište Vinkovci – ustanova za obrazovanje odraslih. Poleg DRPDNM in Učilišta v projektu sodelujeta še dve organizaciji, in sicer hrvaška Terra12 d.o.o. in srbska Akademija strukovnih studija Šabac. 
Cilji projekta, katerega prvo srečanje je potekalo prek spleta 14. 9. 2023, so: 
- Izboljšanje razpoložljivosti kakovostnih in prilagodljivih priložnosti za poklicno usposabljanje za prebivalce podeželskih območij, vključno z geografsko oddaljenimi območji, in begunce iz Ukrajine, da bi okrepili zmogljivosti za poklicno usposabljanje in izboljšali sodelovanje med zasebnimi in javnimi deležniki;
- Izboljšane kompetence osebja za povečanje kakovosti in zmogljivosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za odziv na gospodarske in družbene spremembe; 
- Prispevek k prilagoditvi ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja priporočilom Torinskega procesa za Zahodni Balkan. 
Rezultati projekta so sledeči: 
Rezultati cilja 1:
- raziskava o potrebnih trajnostnih veščinah in inovativnih učnih metodah, ki jo bo konzorcij izvedel med 150 člani ciljne populacije; 
- izdelana podloga s priporočili za vzpostavitev e-Akademije
- zasnovala in vzpostavljena inovativna e-Akademija
- razvita in izvedena dva 2 učna načrta in programa usposabljanja za ciljno skupino ter 2 načrta in programa krajših poklicnih usposabljanj; 
- 120 učencev iz podeželskih, tudi geografsko oddaljenih območij bo izboljšalo veščine trajnostnega razvoja
- uveden bo nov mehanizem za prepoznavanje in potrjevanje ravni pridobljenih ekonomsko in okoljsko trajnostnih spretnosti.
Doseganje zgornjih rezultatov prispeva k doseganju prednostne naloge poklicnega izobraževanja in usposabljanja; Povečanje prožnosti ponudb za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU), saj je e-Akademija zasnovana in razvita kot prilagodljiva učna ponudba, prilagojena potrebam ciljnih skupin ali poklicnega izobraževanja in usposabljanja; Prispevek k inovaciji v PIU, saj bo razvita e-Akademija PIU inovacija na področju izboljševanja aplikativnih znanj in veščin v kmetijstvu z vidika odgovornega ravnanja z zemljišči. Tudi izobraževanje s prevodom v ukrajinščino za vključitev beguncev iz Ukrajine v izobraževanje (prednostne naloge PIU).
Rezultati cilja 2: 
-  izboljšane kompetence 8 sodelavcev s 5 področij: digitalne kompetence za izvajanje e-izobraževanja; upravljanje zemljišč; ekološko kmetijstvo; trajnostna prihodnost kmetijstva; socialno podjetništvo;
- izboljšane možnosti za izobraževanje deležnikov preko sistema SOO in dostopnost izobraževalnih gradiv iz 5 tematskih področij v e-Akademiji
- izvedba transnacionalnega srečanja z multiplikacijskim učinkom
Doseganje rezultatov cilja 2 bo prispevalo k doseganju prednostne naloge poklicnega izobraževanja in usposabljanja; povečale se bodo možnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, saj se ob doseganju cilja razvijajo kompetence 8 zaposlenih, kar vodi k boljši prilagoditvi potrebam in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.
Rezultati cilja 3: 
- narejena bo analiza realiziranega prispevka
- podana bodo priporočila za izvedbo ukrepov v poprojektnem obdobju
Uresničitev rezultatov tretjega cilja projekta prispeva k doseganju prednostne naloge poklicnega izobraževanja in usposabljanja: povečanje prožnosti priložnosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje. 
Ciljne skupine so:
- osebe, starejše od 15 let in prihajajo s podeželja. 
- osebe, stare od 15 do 54 let. brez kvalifikacije ali z nižjo stopnjo kvalifikacije ter ljudje iz Ukrajine iz pretežno ruralnih območij, ki so pred vojno v Ukrajini pribežali na pretežno ruralna območja v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. 
- izobraževalni kadri na področju izobraževanje odraslih iz Hrvaške, Slovenije, Srbije.
Projekt bo trajal 12 mesecev, med 1. 9. 2023 in 31. 8. 2024. 

 

‹ nazaj