Regijski NVO center

Novice

FakeNewsBusters ali kako prepoznati lažne novice

četrtek, 21.9.2023

V ponedeljek in torek, 18. in 19. septembra 2023, se je Zavod Boter udeležil uvodnega srečanja evropskega projekta "European Practices of Active Engagement in the Battle against Disinformation - FakeNewsBusters" v Varšavi na Poljskem. Projekt je del programa CERV Evropske unije.

FakeNewsBusters je dveletni evropski projekt, ki so ga zasnovale organizacije civilne družbe, dejavne na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni, njegov cilj pa je opolnomočiti evropske državljane za sprejemanje informiranih odločitev, tako da jim pomagajo prepoznati dezinformacije in spodbujajo medijsko pismenost. Partnerji so se na tem prvem sestanku osredotočili na to, kako spodbujati sodelovanje državljanov pri dogodkih v zvezi z lažnimi novicami ter prispevati k demokratičnemu življenju Unije. Partnerji so se dogovorili o naslednjih srečanjih, na katerih bodo ozaveščali o lažnih novicah in javno izmenjali mnenja o ukrepih Unije na tem področju. Konzorcij bo v dejavnostih, ki so neposredno povezane s politikami EU, zbral različne ljudi (ženske, moške in nebinarne osebe) iz različnih okolij in jim tako dal priložnost, da aktivno sodelujejo v procesu oblikovanja politik EU, ki podpirajo boj proti dezinformacijam.

Ker se EU zaveda, da je treba vzpostaviti močnejše demokratične ukrepe proti dezinformacijam in zavajajočim strategijam vplivanja, bo FakeNewsBusters izvedel vrsto dejavnosti, ki ne bodo spodbujale le družbenega udejstvovanja, ampak bodo sodelujoči partnerji pripravili številne seminarje, razprave, kampanje, konference, okrogle mize in delavnice, zbirali bodo tudi mnenja posameznikov s pristopom od spodaj navzgor (vključno z uporabo socialnih omrežij, spletnih seminarjev itd.) in medijske pismenosti, spodbujali bodo izmenjave med državljani EU o dezinformacijah za spodbujanje boljšega razumevanja različnih perspektiv našega življenja.

Medtem ko se je EU začela spopadati z dezinformacijami na različne načine, smo se partnerji projekta odločili, da si bomo sami prizadevali za praktično preprečevanje dezinformacij.

Projekt FakeNewsBusters spodbuja državljansko in demokratično udeležbo z vidika enakosti spolov ter tako ustvarja pogoje za močnejši pristop od spodaj navzgor in bolj vključujoč proces oblikovanja politik, ki spodbuja državljansko in demokratično udejstvovanje s končnim ciljem ohranjanja in nadaljnjega razvoja odprtih, na pravicah temelječih, demokratičnih, enakih in vključujočih družb, ki temeljijo na pravni državi.

Zavod Boter bo udeležence projekta gostil v Novem mestu na njihovem 3. srečanju.

 N. Š.

‹ nazaj