Regijski NVO center

Novice

Projekt TUNE: mladi na lokalnih delavnicah o EU, mladinskih programih ...

petek, 13.10.2023

V času poletnih počitnic je Društvo za razvijanje prostvoljnega dela Novo mesto izvedlo lokalne aktivnosti pri projektu Erasmus+ TUNE, in sicer so bile aktivnosti izvedene v času Rotaractove poletne šole, ki je potekala med 9. in 13. avgustom v kampu DPM Mojca v Dolenjskih Toplicah. Aktivnosti so bile izvedene kot 1,5-urne delavnice v treh zaporednih dneh poletne šole.


Mladinska delavka DRPDNM je 10. avgusta predstavila EU s pomočjo kviza "EU and ME", ki ga najdete na spletni strani EU Learning Corner. To je bilo storjeno z namenom, da bi se mladi na splošno seznanili z EU. Kvizu je sledila predstavitev različnih priložnosti, ki jih EU ponuja mladim, vključno s projekti Erasmus+, Evropsko solidarnostno enoto in Discover EU. Mladi so se izjemno zanimali za programe EU za mlade, zlasti za mladinske izmenjave Erasmus+ in program Discover EU, saj bodo mnogi med njimi kmalu dopolnili 18 let in se bodo lahko prijavili.

Naslednji dan smo organizirali razpravo o različnih temah, ki so pomembne za mlade v Evropi. Želeli smo spodbuditi kritično razmišljanje, razpravo in splošno ozaveščenost o temah ter povečati ozaveščenost o glasu mladih in aktivnem državljanstvu. Nekatere od obravnavanih tem so bile: duševno zdravje med mladimi danes, človekove pravice v EU danes, s poudarkom na pravicah žensk in zakonih o splavu, okolje in evropski zeleni dogovor - poudarek na energiji in električnih avtomobilih ter varnost in širitev EU.


Med razpravo so se udeleženci postavili v vrsto glede na to, kako močno se strinjajo/nestrinjajo z izjavo, in razpravljali s tistimi, katerih stališča so bila nasprotna njihovim.

Zadnji dan smo izvedli še zadnjo dejavnost, pri kateri smo se osredotočili na privilegije in neenakosti, s katerimi se soočajo ljudje v današnji realnosti, tudi v razvitih državah Evropske unije. Izvedli smo dejavnost Sprehod po privilegijih. Namen dejavnosti je bil ozavestiti mlade o resničnosti ljudi okoli njih in o tem, kako lahko družbena vprašanja vplivajo nanje. Nekatera vprašanja so bila bolj ekonomska, druga bolj politična. Vsak udeleženec si je izžrebal kartico z vlogo. Vloge so predstavljale ljudi z različnimi družbenimi, ekonomskimi in političnimi privilegiji, ki jih je mogoče najti v naši državi. Na začetku so vsi udeleženci stali v eni vrsti, med igro pa je moderator prebral izjave "naredite korak naprej, če ...". Tisti z več privilegiji so na koncu napredovali hitreje in dlje kot tisti, katerih vloge so bile bolj prikrajšane. Po končani dejavnosti smo si vzeli čas za razpravo o tem, kaj so se naučili, kako so se počutili ob dejavnosti, in predvsem, ali so se zavedali prednosti ali slabosti, ki so jih imeli ljudje pred to dejavnostjo.


Dejavnosti projekta TUNE so bile dobrodošla tema za udeležence poletne šole, ki je bila sicer bolj osredotočena na druge teme: kot so podjetništvo, digitalizacija, ustvarjanje videov, družbeni mediji, osebni razvoj in podobno. Pomembno je bilo, da se mladi seznanijo z različnimi temami in pridobijo kompetence na vseh področjih.

Udeleženci poletne šole so bili mladi, stari od 16 do 23 let. Prihajali so iz različnih delov Slovenije in iz različnih socialnih okolij. Med njimi so bili tudi udeleženci, katerih družine so se v Slovenijo priselile iz Ukrajine in zdaj živijo v Sloveniji - v Novem mestu.


‹ nazaj