Regijski NVO center

Novice

CIAC: Zaključno srečanje v Kardžaliju

četrtek, 31.8.2023

 

Zaključno srečanje projekta CIAC je potekalo v bolgarskem mestu Kardžali. Srečanja so se udeležili člani projektnih skupin, ki so opravili celovito oceno dosežkov vsakega partnerja v zvezi z njegovimi posebnimi nalogami. Glavna področja, na katera so se osredotočili med ocenjevanjem, so bila:
- praktična in ustrezna uporaba virov.
- doseganje ciljev projekta.
- kakovost izvajanja.
- koristi, ki so jih prejeli neposredni udeleženci.
- vpliv na ciljne skupine.
Srečanje je bilo priložnost za povzetek rezultatov projekta in štirih intelektualnih izdelkov (IO1, IO2, IO3 in IO4). Udeleženci so sodelovali v konstruktivnem dialogu, v katerem so opredelili koristne vidike, obravnavali nastale težave ter poudarili pomembne in inovativne spremembe, dosežene med izvajanjem projekta.
Predstavniki partnerjev so se zbrali na zaključnem srečanju, ki je bilo osredotočeno na ocenjevanje in merjenje splošnih rezultatov in učinka projekta. Glavni poudarki so bili naslednji:
1. Spremljanje in vrednotenje, vključno s kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalniki.
2. Konference za razširjanje, ki služijo kot platforma za širjenje rezultatov projekta.
3. Zbiranje podatkov, analiza in sinteza rezultatov projekta.
4. Priprava končnih poročil ter dodelitev nalog in vlog za končno poročilo.
5. Dodelitev vlog in odgovornosti za končno poročilo.
6. Razvoj prihodnjih partnerstev.
7. Trajnost projekta.
Po zaključku projekta je ena glavnih skrbi ohranitev in nadgradnja dosežkov in rezultatov. Projekt "CIAC" je prinesel dragocene intelektualne rezultate, vključno z raziskavo o odnosu in znanju mladih, metodologijo za vključevanje mladih, priročnikom za vključevanje mladih in elektronskimi učnimi moduli. Ti viri bodo mladim koristili in jih spodbujali še dolgo po zaključku projekta. Da bi zagotovili trajnost projektnih virov, so ta gradiva na spletni strani projekta na voljo izobraževalnim ustanovam, mladinskim delavcem in mladinskim organizacijam:
povezava: https://www.ciacproject.eu/
Nadnacionalna srečanja so bila ključnega pomena za učinkovito upravljanje projekta, saj so omogočala stalno spremljanje projektnih dejavnosti in faz. Ti sestanki so bili priložnost za izmenjavo vseh vidikov projekta, vključno s proračunskimi zadevami, rednimi poročili in splošnim upravljanjem projekta. Služila so tudi kot platforma za vključevanje povratnih informacij udeležencev in povezanih partnerjev, kar je zagotovilo, da se projekt še naprej odziva na nove potrebe in zahteve.
Na koncu so udeleženci iz partnerskih organizacij soglasno ugotovili, da je bil projekt izveden zelo kakovostno, končan v določenem časovnem okviru in usklajen s proračunom. Te povratne informacije poudarjajo uspešen zaključek projekta "CIAC" ter dokazujejo njegovo učinkovitost in predanost vseh sodelujočih partnerjev.

 

‹ nazaj