Regijski NVO center

Novice

Erasmus+ projekt Start Point: Povzetek rezultatov po dveh uspešnih letih

ponedeljek, 13.11.2023

Erasmus+ projekt Start Point uspešno zaključuje dve leti predanega dela, namenjenega razvoju osebne in družbene odgovornosti socialno ogroženih odraslih, predvsem tistih, starih med 20 in 30 let. Glavni cilj projekta je bil oblikovati njihove kariere, jih opolnomočiti, okrepiti identifikacijo z EU ter spodbuditi aktiven prispevek v družbi, v kateri živijo. Da bi to dosegli, smo razvili posebno digitalno učno platformo, prilagojeno trenutnim družbenim potrebam. Poseben poudarek je bil namenjen vlogi socialnih agentov, spodbujevalcev sprememb in izobraževalcev odraslih, ki so bili pooblaščeni za učinkovito poučevanje presežnih državljanskih veščin ter spodbujanje občutka osebne in družbene odgovornosti med udeleženci. 

Projekt se je posebej osredotočil na integracijo udeležencev v hitro spreminjajočo se multikulturno družbo. Udeleženci so pridobili sposobnost ne samo lastne integracije, temveč so postali tudi dejavni spodbujevalci integracije drugih ter nudili pomoč pri premagovanju medkulturnih razlik. Izpostavili smo tudi razumevanje državljanstva kot ključne vrednote, ki omogoča posameznikom razumevanje, postavljanje vprašanj ter sodelovanje v demokratični družbi.

Po dveh letih uspešnega dela se projektni rezultati kažejo kot izjemno pozitivni, saj so socialni agenti in spodbujevalci sprememb postali aktivni nosilci pozitivnih sprememb v svojih skupnostih. Izobraževalci odraslih so uspešno prenesli ključne državljanske veščine na udeležence, kar je med njimi okrepilo občutek odgovornosti. Udeleženci so se uspešno vključili v družbo, postali ključni akterji pri spodbujanju integracije drugih ter razvili trdno razumevanje in zavezanost državljanstvu kot temeljni vrednoti. Projekt Start Point je tako pustil trajen pečat tako na udeležencih, kot njihovih skupnostih, zaradi česar upamo, da bo še dolgo odmeval. Z velikim navdušenjem smo prišli do spoznanja, da skupaj lahko spreminjamo tudi tiste reči, ki so se nam prej morda zdele nemogoče!

Za več informacij o projektu obiščite spletno stran projekta.

 

Konzorcij projekta Start Point

 

 

A. E. Š

‹ nazaj