Regijski NVO center

Novice

Na CERV projektu GreenUp - srečanje na Madžarskem

petek, 8.9.2023

Srečanje GREEN UP v Halásziju na Madžarskem, 4.–7. september 2023. DRPD NM se je udeležil tega dogodka in se imel odlično.

Začelo smo s srečanjem udeležencev v Kulturnem centru in knjižnici Józsefa Eötvösa v Ercsiju, z govorom Tamása Szabója, župana mesta Ercsi (mojstra žara in gostoljubja).

Nadaljevali smo s seminarjem EU za mlade: akcijski načrt, pobude, programi.

Predavanje Zite Gurmai, nekdanje poslanke Evropskega parlamenta in delavnica z otroci: predstavitev glavnih dejavnosti državljanske participacije, ki se izvajajo v vsaki partnerski organizaciji. Partnerji smo aktivno sodelovali! Sledil je Cine-Forum: evropski okvir in participativni predlogi. razprava o vključevanju mladih v dejavnosti, povezane z EU.

Predavanje Rite Kiss, izkušnja v Angliji – pred in po brexitu Predavanje Gergő Kovácsa, kulturne izkušnje izven Evropske unije – Turčija. 2. dan se je začel z igrifikacijo: igra za povezovanje evropskih priložnost, nove sile. Partner gostitelj nam je predstavil lokalno okolje in življenje ljudi:

- tradicionalna plesna predstava v Kulturnem centru in knjižnici Józsefa Eötvösa v Ercsiju, predstava s konjskimi vpregami v mestu Adony, degustacija vin in večerja, sirna plošča. GreenUp gre naprej!

‹ nazaj