Regijski NVO center

Novice

Urbanka uresničila željo in zasadila manjši drevored

sreda, 3.1.2024

Urbanka* – pisarna celovite urbane prenove je 18. decembra 2023 v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto in Komunalo Novo mesto izpolnila eno izmed 261 pobud, ki so jih prispevali prebivalci in prebivalke ter obiskovalci in obiskovalke Krajevne skupnosti Bršljin. Pod budnim očesom županovega pooblaščenca za mestno drevje Petra Železnika in podžupana Urbana Kramarja so zasadili sedem novih javorjev, ki nadaljujejo obstoječi in tvorijo nov manjši drevored pri Osnovni šoli Bršljin.

Z njimi bo hoja ob šolski poti v vročih in sončnih dneh pod zelenimi krošnjami dreves vsekakor bolj prijetna. Ozelenitev tega javnega prostora pa je usmerjena tudi v uresničevanje največjega dela izraženih želja, s katerimi želijo prebivalci in prebivalke bolj urejene javne površine in s tem bolj prijeten prostor za življenje in bivanje.

Urbanka – pisarna celovite urbane prenove Novo mesto je letošnjo jesen po različnih lokacijah in na različne načine zbirala pobude občanov in občank za urejanje prostora v KS Bršljin. Svoje zamisli so lahko v treh dneh podali neposredno predstavnikom Urbanke na stojnicah pred nakupovalnimi centri in na zemljevidu označili mikrolokacije predlaganih, jih na štirih lokacijah oddali v Zbiralnik idej, posredivali tudi telefonsko, po e-pošti ali na Pumpnci. O akciji so okoli devetsto gospodinjstev obveščali tudi z informativno brošuro. »Tako prebivalce kot obiskovalce te novomeške krajevne skupnosti smo spraševali, kako bi izboljšali javni prostor, kaj pogrešajo, česa imajo mogoče preveč in kako bi lahko z manjšimi posegi v prostor izboljšali kakovost bivanja na tem delu Novega mesta. Odziv ljudi je bil neverjeten, saj smo zbrali kar 261 pobud!« je ob včerajšnji zasaditvi povedala vodja Regijskega NVO centra-stičišča nevladnih organizacij JV Slovenije Maja Žunič Fabjančič.

»Od skupaj 261 predlogov se jih je 13 nanašalo na prostore drugih krajevnih skupnosti. Največ pobud je prispelo na temo zelenih površin (94). Ocenjujemo, da gre najverjetneje za odraz sprememb v doživljanju javnega prostora v luči spreminjanja okolja in globalnih podnebnih sprememb ter reševanja tega problema, ki se postavlja v samo središče ključnih družbenih vprašanj. Še vedno pa prebivalci in obiskovalci Bršljina zaznavajo večje težave tudi v prometu (85) in na področju infrastrukture (49). Ponudba oz. program in grajena območja so se med pobudami znašli redkeje (skupaj 30), le tri pobude pa nismo mogli uvrstiti med vnaprej predlagane teme,« je o vsebini predlogov izboljšav v KS Bršljin dejala predsednica društva Est=etika Natalija Zanoški.

Vse prejete pobude so predstavniki Urbanke, ki jo poleg omenjenih v tej akciji sestavljajo še Blaž Habjan, direktor Zavoda Zora in član Sveta KS Bršljin, ter Matjana Urek, po analizi javno predstavili v prostorih KS Bršljin ter predali Mestni občini Novo mesto, omenjeni KS in Osnovni šoli Bršljin, saj jo pobudniki glede na podane predloge doživljajo kot center soseske in družabnega življenja.

»Predvsem si želimo, da bo čim več pobud upoštevanih pri nadaljnjem načrtovanju prostora in da bo večina podanih pobud prejla tudi neko obliko povratne informacije s strani pristojnih strokovnih služb. Prepričani smo namreč, da je to prava pot, ko snuješ razvoj kakšnega območja – da v proces načrtovanja vključiš tiste ljudi, ki tam živijo in bodo najbolj deležni sprememb,« pa je zaključil Habjan.

Končno poročilo s celotnim seznamom zbranih pobud je dostopno TUKAJ.

»Za sodelovanje se lepo zahvaljujemo vsem, ki so prispevali, še posebej Mestni občini Novo mesto, ki je aktivno pristopila k realizaciji zasaditve manjšega drevoreda,« je še povedala Žunič Fabjančič.

Urbanka - pisarna celovite urbane prenove

* Urbanka v Novem mestu je zasnovana kot neformalna mreža lokalnih nevladnih organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju prostora. Med drugim je leta 2017 v enomesečnem delovanju na Glavnem trgu zbrala okvirno 250 pobud občank in občanov. Krajevna skupnost Center je nato realizirala eno pobudo: ureditev mirnega kotička v centru mesta. V ta namen se je odprl »Skriti park« na Rozmanovi ulici 10. Projekt Pisarna celovite urbane prenove v KS Bršljin je del Podnebnih akcij Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo iz Sklada za podnebne spremembe. Za predstavljena mnenja so izključno odgovorni nosilci projekta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

Zbiranje pobud pred večjimi nakupovalnimi centri v Bršljinu. (Foto: Natalija Zanoški)

Zbiralnik idej, postavljen na eni izmed štirih lokacij v KS Bršljin. (Foto: Blaž Habjan)

Vse pripravljeno za začetek zasaditve manjšega drevoreda pri OŠ Bršljin. (Foto: Peter Žunič Fabjančič)

Sajenje dreves. (Foto: Peter Žunič Fabjančič)

Na fotografiji vsi sodelujoči na zasaditvi manjšega drevoreda. Od leve proti desni: ravnateljica OŠ Bršljin Natalija Globevnik, podžupan MONM Urban Kramar, Maja Žunič Fabjančič, vodja Regijskega NVO centra, Natalija Zanoški, predsednica Društva Estetika, zaposleni iz Komunale Novo mesto ter Peter Železnik, pooblaščenec župana za mestno drevje, in Blaž Habjan, Zavod Zora. (Foto: Peter Žunič Fabjančič)

‹ nazaj