Regijski NVO center

Novice

Vizija 2030 za mlade: Mladi protagonisti lokalne politike

četrtek, 31.8.2023

Projekt 2030 Youth Vision, ki ga financira evropski program Erasmus+, spodbuja aktivno udeležbo mladih moških in žensk, starih od 16 do 29 let, pri vplivanju na lokalno politiko v okviru ciljev trajnostnega razvoja in pri soočanju z najpomembnejšimi izzivi za njihovo prihodnost. Mladi v sodelujočih mestih se bodo usposabljali, sodelovali v lokalnih laboratorijih, uživali v mednarodni izmenjavi z vrstniki in aktivno sodelovali pri sooblikovanju lokalne politike.

V projekt bodo vključeni tudi lokalni organi in družbeni akterji, saj jim bodo zagotovljena potrjena in uporabna orodja za učinkovito vključevanje mladih v opredeljevanje lokalne politike.

 

PARTNERSTVO

- Občina Catadau, Španija (vodilni partner)

- Creas Id Social, S.L., Španija

- Občina Lousada, Portugalska

- Fondazione Mondo Digitale, Italija

- Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Slovenija

- Association Des Agences De La Democratie Locale, Francija

CILJI

Povečanje aktivne udeležbe mladih, s posebnim poudarkom na prikrajšanih skupinah, pri sooblikovanju lokalne politike za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Zlasti:

- izboljšanje sposobnosti mladih za aktivno sodelovanje pri razvoju lokalne politike, vključno z razvojem procesa participacije.

- Spodbujanje znanja, spretnosti in razumevanja mladih o Agendi 2030 in ciljih trajnostnega razvoja v smislu lokalne politike: SDG 5 "Enakost spolov", SDG 8 "Dostojno delo in gospodarska rast", SDG 10 "Zmanjševanje neenakosti" in SDG 11 "Vključujoča in trajnostna mesta".

- Mladim izvajalcem in lokalnim akterjem zagotovite orodja, potrebna za podporo vključevanju mladih moških in žensk v procese strateškega lokalnega načrtovanja.

- Ozaveščanje lokalnih akterjev o pomenu sooblikovanja politike v zvezi s cilji trajnostnega razvoja ter vključevanja mladih moških in žensk.

 

NEPOSREDNI CILJI

- Mladi moški in ženske, stari od 16 do 29 let, zlasti mladi iz ranljivih skupin (osipniki, nizke kvalifikacije, socialno-ekonomske težave, migrantsko ozadje, podeželsko okolje).

- Mladinski izvajalci, ki sodelujejo pri sooblikovanju lokalne politike z mladimi moškimi in ženskami, bodo imeli dostop do potrjenih orodij (zbirka orodij, video, infografike, gradiva za usposabljanje) za izvajanje lokalnih laboratorijev v svojih mestih.

- Lokalne oblasti in drugi akterji, vključeni v usposabljanje, projektne izdelke in distribucijo rezultatov, da bi ponovili izkušnje lokalnih laboratorijev v drugih evropskih mestih.

 

POSREDNI CILJNO OBČINSTVO

Državljani na splošno

AKTIVNOSTI

- Zbiranje najboljših praks o vključevanju mladih v lokalne strategije za cilje trajnostnega razvoja.

- Razvoj mladih v lokalnih laboratorijih.

- Razvoj načrtov vizije 2030 za mlade, ki jih oblikujejo mladi in lokalni akterji na podlagi načrtov sodelovanja mladih.

- Razvoj študij primerov o lokalnih izkušnjah.

- Usposabljanje mladinskih izvajalcev in lokalnih agentov v 4 evropskih mestih o procesih participacije in sooblikovanju lokalnih politik za cilje trajnostnega razvoja.

- Lokalni laboratoriji v 4 evropskih mestih za sooblikovanje lokalne politike za cilje trajnostnega razvoja.

- Forum za mladinsko izmenjavo o sooblikovanju lokalne politike za cilje trajnostnega razvoja.

 

Metodologija skupnega razvoja se bo uporabljala pri vseh projektnih dejavnostih za spodbujanje aktivnega sodelovanja in opolnomočenja, kritičnega razmišljanja in občutka odgovornosti za razvoj lokalnih skupnosti v smislu ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030.

 

L.I.L.

‹ nazaj