Regijski NVO center

Novice

Projekt "Agents for inclusion": migrantke, pionirke sprememb v EU

petek, 1.12.2023

Ženske migrantke v EU igrajo vse pomembnejšo vlogo v družbeno-gospodarskem okolju. Kljub njihovi povečani prisotnosti se njihovo vključevanje v družbe gostiteljice sooča s številnimi izzivi, ki jih dodatno otežujejo nekatere inštitucije.

Migrantke pogosto zapolnjujejo vrzeli na trgu dela, vendar so pogosto usmerjene v slabo plačane in neregulirane sektorje. Naš program usposabljanja, prilagojen potrebam migrantk, poudarja praktično uporabo in kompetenčni pristop. 

Učinkovito obvladovanje konfliktov je ključnega pomena za pozitivne učne izkušnje. Skupaj z ženskami migrantkami se zavzemamo za njihovo vključenost v skupnosti ter za njihov socialno-ekonomski napredek v EU in zunaj nje.

 

Dokumenti

‹ nazaj