Regijski NVO center

Novice

Koristna predavanja odprta tudi za predstavnike društev, zavodov in ustanov

petek, 10.5.2024

Na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto do vključno junija ob ponedeljkih in sredah popoldne poteka usposabljanje za (bodoče) mladinske delavce. Predavanja so odprta tudi za predstavnike društev, zavodov in ustanov, svojo udeležbo prej le priglasite na drpdnm@gmail.com.Udeležba je brezplačna.

Kaj ponujajo?

ponedeljek, 13. 5.
Mitja Blažič, Zagovornik načela enakosti: Pomen človekovih pravic in aktivnega državljanstva

Vabljene in vabljeni na usposabljanje mladinskih delavk in delavcev na temo varstva pred diskriminacijo in zagotavljanja enakih možnosti. Na izobraževanju bomo spoznavali pojem diskriminacije, njene pojavne oblike in zakonodajo, ki jo prepoveduje. Naučili se bomo, kako zaznati neenako obravnavo v mladinskih okoljih, zakaj ni vsaka neenaka obravnava diskriminacija in kako narediti okolje bolj vključujoče za vse mlade. Spoznavali bomo tudi druge možne načine preprečevanja in ukrepanja v primeru diskriminacije. Izobraževanje pripravljamo v sodelovanju z Zagovornikom načela enakosti, osrednjim državnim organom za varstvo pred diskriminacijo.

sreda, 15.5.
Sašo Kronegger, Socialna akademija: Otrok /= mladostnik (razvojna psihologija)

sreda, 22. 5.
Sonja Čandek, Socialna akademija: Načrtovanje projektov in programov v mladinskem delu

Udeleženci se bodo seznanili s ključnimi elementi dobrega načrta programa za mlade (analiza stanja, ciljna skupina, cilji, aktivnosti, finančna konstrukcija ipd). Usposobili se bodo, da bodo v skladu z navodili pripravili nalogo, ki bo na koncu usposabljanja tudi ovrednotena.

ponedeljek, 27. 5.
Sonja Čandek, Socialna akademija: Motivacija: Kaj lahko storim za svojo motivacijo in motivacijo mladih?

Na delavnici bodo udeleženci raziskovali motivacijo in inspiracijo mladih ter s pomočjo tehnike “možganski fitness” oblikovali ideje na ključnih vprašanjih: Kako podpreti mlade, da bodo uporabili svojo notranjo in zunanjo motivacijo? in Kako jih motivirati, da bodo sodelovali v naših aktivnostih?

sreda, 29. 5.
dr. Jure Gombač, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije: Medkulturni dialog - delovanje v večkulturnem okolju

Jure Gombač bo skušal predstaviti migracije kot družbeni pojav, ki posega v vse aspekte našega življenja. Se posebej ga zanima vključevanje ljudi v lokalno skupnost, kjer lahko pomembno prispevajo pri naslavljanju izzivov sodobne družbe, ki jih s seboj prinašajo recimo globalizacija, krize, diskriminacija marginaliziranih skupin, kršenje človekovih pravic in zapovedana stalna gospodarska rast.

ponedeljek, 3. 6.
Sašo Kronegger, Socialna akademija: Kako samozavestno in kakovostno izvajati delavnice? (vključuje strah pred nastopanjem)

Predavanja potekajo ob ponedeljkih in ob sredah, med 17. in 20. uro na sedežu društva, tj. Novem trgu 9 v Novem mestu (II. nadstropje nad trgovino Telekom). Udeležba je brezplačna, svojo prisotnost sporočite na drpdnm@gmail.com.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto omenjeno usposabljanje od aprila izvaja v sodelovanju s Socialno akademijo in ob podpori Urada RS za mladino in MO Novo mesto.

M. M.

‹ nazaj