Regijski NVO center

Novice

Urbanka: Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Kandiji in na Grmu?

petek, 7.6.2024

Urbanka – pisarna celovite urbane prenove* po uspešni akciji v KS Bršljin prenaša dobro prakso v KS Kandija-Grm. V prihodnjem tednu bodo vsa tamkajšnja gospodinjstva v nabiralnike prejela letak z informacijami o možnostih in načinih zbiranja njihovih pobud.

»Do konca junija boste imeli prebivalci in prebivalke KS Kandija-Grm in tudi obiskovalci te krajevne skupnosti možnost, da predlagate, kako izboljšati kakovost bivanja v vaši krajevni skupnosti. V mislih imamo predvsem manjše, lažje izvedljive prostorske posege, veseli pa bomo prav vsakega predloga. Zdaj je namreč čas, da poveste, če morda kje manjka zelenica, če manjkajo klopi za počitek, če bi kje zasadili nova drevesa, ali pa kakšnega nevarnega odstranili, uredili javno nadstrešnico ali pa morda uredili tudi promet z manjkajočimi znaki, klančinami ipd. Morda pa želite urediti novo pešpot ali povezavo, ali pa imate morda v mislih pomanjkanje prostorov za druženje starejših, otroških igrišč ipd.,« je k sodelovanju povabila vodja Regijskega NVO centra Maja Žunič Fabjančič.

Namen celotnega procesa, ki bo potekal v treh korakih, bo tokrat prenos kakovostne prakse iz sfere prostorskih nevladnih organizacij v sfero vodstev krajevnih skupnosti. Najprej bodo predstavniki Urbanke skupaj s KS Kandija-Grm zbrali pobude, ki se jih bo lahko oddalo na več načinov:

- osebno na eni od stojnic, ki bosta ob križišču med Trdinovo ul. in Kandijsko c. (v nedeljo, 16. 6., od 12. do 17. ure) ter na igrišču na Smrečnikovi ul. (v četrtek, 20. 6., od 17. do 20. ure). V primeru dežja pa naslednji dan ob istem času;

- pisno oddate v Zbiralnik idej (unikatno oblikovani zeleni poštni nabiralnik z oglasno tablo na fotografiji), ki bo postavljen na naslednjih lokacijah: ob oglasni deski KS pred vhodom za razredno stopnjo OŠ Grm (med 12. in 16. 6.), ob trgovini Mercator na Smrečnikovi ul. (od 17. do 23. 6.) in na križišču med Smrečnikovo in Trdinovo ulico (od 24. do 30. 6.);

- pisno v poštni nabiralnik KS Kandija–Grm na Smrečnikovi ulici 16 (do vključno nedelje, 30. 6.);

- elektronsko na e-naslova blazhabjan@yahoo.com ali ks.kandija.grm@novomesto.si (do vključno nedelje, 30. 6.), kjer dobite tudi vse dodatne informacije.

V nadaljevanju bo strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov KS Kandija–Grm, Mestne občine Novo mesto in Urbanke – pilotne pisarne celovite urbane prenove Novo mesto (neformalna mreža lokalnih nevladnih organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju prostora), prejete predloge pregledala, popisala in sistemizirala ter naredila izbor. Med izbranimi pobudami bodo nato prebivalci KS predvidoma septembra izglasovali tisto najbolj zaželeno spremembo v prostoru. Zadnja možnost glasovanja bo na zboru krajanov 28. septembra na grmskem gradu. Projekt/e z največ glasovi bo svet KS Kandija–Grm realiziral do konca svojega mandata.

Naj spomnimo, da je Urbanka preteklo leto podobno akcijo izvedla v KS Bršljin, kjer je bil odziv krajanov in obiskovalcev nad pričakovanji, saj so zbrali več kot 250 predlogov, jih strokovno kategorizirali in predali vodstvu KS ter MO Novo mesto, ki jih že vključujejo v prostorsko, prometno idr. načrtovanje na tem območju mesta. Še več: enega od predlogov smo tudi sami sofinancirali in tako podaljšali drevored ob OŠ Bršljin.

Urbanka – pisarna celovite urbane prenove Novo mesto

* Urbanka v Novem mestu je zasnovana kot neformalna mreža lokalnih nevladnih organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju prostora. Med drugim je leta 2017 v enomesečnem delovanju na Glavnem trgu zbrala 248 pobud občank in občanov. Krajevna skupnost Center je nato realizirala eno pobudo: ureditev mirnega kotička v centru mesta. V ta namen se je uredil »Skriti vrt« na Rozmanovi ulici 10. 2023 je proces izvedla v KS Bršljin, zbrala 261 pobud in eno tudi realizirala, in sicer je v sodelovanju z MONM in Komunalo Novo mesto z zasaditvijo novih dreves podaljšala drevored pri OŠ Bršljin in osenčila dodaten del šolske poti.

Foto: arhiv Urbanka

 

‹ nazaj