Regijski NVO center

Novice

V E+ projektu Gameducate izvedli tri delavnice

petek, 28.6.2024

V zadnjem mesecu dni smo bili na DRPD-ju zelo zaposleni s projektom Gameducate. V okviru tega projekta smo izvedli tri delavnice, ki so bile izjemno dobro sprejete. Prvo delavnico je obiskalo 10 učiteljev, ki so preizkusili module, nastale v projektu. Ta delavnica je bila ključnega pomena za pridobitev povratnih informacij neposredno od učiteljev, ki bodo te module kasneje uporabljali pri svojem delu.

Druga delavnica je pritegnila 20 izobraževalcev, med katerimi so bili učitelji iz osnovnih in srednjih šol ter nekaj študentov, bodočih učiteljev. Ti udeleženci so imeli priložnost spoznati različne pristope in metode igrifikacije, ki se lahko uporabijo v izobraževalnem procesu. Delavnica je bila zasnovana tako, da je omogočila izmenjavo izkušenj med udeleženci in raziskovanje konkretnih primerov uporabe igrifikacije v razredu.

Konec meseca smo organizirali še tretjo delavnico, ki je potekala v virtualnem okolju preko Zooma. Ponovno je sodelovalo 20 udeležencev, ki so se vključevali iz različnih krajev, kar je omogočilo širšo dostopnost delavnice. Na tej delavnici smo se osredotočili na predstavitev celotnega projekta in poglobljeno obravnavo devetih modulov, ki so bili razviti v zadnjih mesecih. Razpravljali smo tudi o pomenu igrifikacije v izobraževanju, različnih načinih uporabe iger pri učenju ter delili dobre prakse učiteljev, ki že uspešno uporabljajo igrifikacijo v svojih razredih.

Skupaj je v vseh treh delavnicah sodelovalo 50 udeležencev, ki so bili enotno navdušeni nad predstavljenimi vsebinami. Povratne informacije so bile izjemno pozitivne; učitelji so poročali, da se učencem lažje predstavi snov in da se slednji tudi hitreje učijo ter dosegajo boljše rezultate, kadar učitelji uporabljajo inovativne pristope k poučevanju, med katerimi izstopa igrifikacija. Učitelji so izrazili željo po dodatnih delavnicah, kjer bi lahko podrobneje predstavili primere iz kurikuluma in jih skupaj z učenci tudi izvedli.

Naš cilj je, da nadaljujemo z izvajanjem tovrstnih delavnic in podpiramo učitelje pri uporabi igrifikacije v izobraževalnem procesu. Verjamemo, da lahko s tem prispevamo k izboljšanju učnih izkušenj in dosežkov učencev, hkrati pa omogočamo učiteljem, da se profesionalno razvijajo in uvajajo nove, učinkovite metode poučevanja.

 

‹ nazaj