Regijski NVO center

Novice

Bogatejši za deset novih mladinskih delavcev in delavk

torek, 2.7.2024

Tik pred poletjem se je na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto zaključilo letošnje usposabljanje za mladinske delavce_ke. Uspešno ga je zaključilo deset udeležencev_k, ki bodo lahko z osvojenim znanjem popestrili kakovost mladinskega dela v svoji lokalni skupnosti, organizaciji ipd.

»Mladinsko delo za razliko od drugih okolij omogoča in spodbuja mlade, da so od začetka do konca vključeni v procese, projekte, kjer svoje ideje realizirajo prvič in kjer so napake dovoljene, so del procesa in del učenja in osebne rasti. Mladinsko delo izhaja iz potrebe mladega človeka, da realizira neke svoje ideje, zamisli, cilje. Mladinsko delo odpira podporni prostor, kjer mlada oseba skupaj z drugimi razrešuje nek izziv, pri tem pa gradi številne kompetence, odnose z drugimi in si nabira prepotrebne življenjske izkušnje,« je povedala vodja usposabljanja Maja Žunič Fabjančič.

Tudi letos je bilo usposabljanje zaradi podpore Urada RS za mladino in Mestne občine Novo mesto brezplačno, DRPD pa ga je izvedel v sodelovanju s Socialno akademijo. »Gre za neformalno izobraževanje, predvsem učenje na podlagi nalog, projektno in problemsko učenje, mladi pa lahko prvič poskusijo neko stvar pripeljati od začetka do konca. Pri tem spodbujamo sodelovanje z drugimi, ki lahko pripomorje pri uresničitvi zamisli. Če želimo namreč prispevati k temu, da bodo mladi odrasli v samostojne, odgovorne in kompetentne osebe, morajo z njimi delati tudi strokovno usposobljeni mladinski delavci/delavke. Ti imajo znanje, veščine, odnose in vrednote, ki so ključni za vzpostavljanje odnosov, kjer poteka medsebojno učenje, in spodbudnega okolja, v katerem se vzpostavlja zaupanje ter mlade opolnomoči, jih družbeno angažira in aktivno vključuje v vse faze procesa,« je še dodala.

Kot omenjeno, poglobljeno usposabljanje v Novem mestu izvajajo že od leta 2016, in sicer je namenjeno vsem, ki želijo delati z mladimi v svojih mladinskih organizacijah, v nevladnih organizacijah, zadnja leta se na izobraževanja vključujejo tudi javne institucije in zavodi. »Letos je usposabljanje, ki zajema 15 predavanj in delavnic ter praktični del priprave in izvedbe delavnic neposredno z mladimi, pripravo mladinskega programa in udeležbo na aktivnem državljanstvu, zaključila deveta generacija. Novih deset mladinskih delavcev in delavk se je pridružilo 120 kolegom in kolegicam, ki že prispevajo k dvigu kakovosti mladinskega dela v Novem mestu in širše v regiji.«

Po njenih besedah je opravljeno izobraževanje, ki je na sedežu DRPD potekalo od aprila do junija, poleg enoletnega neposrednega dela z mladimi tudi priložnost za pridobitev poklica mladinski delavec/mladinska delavka, ki ga udeleženci lahko pridobijo v okviru Nacionalne poklicne kvalifikacije.

 

Utrinek z zadnjega srečanja. (Foto: arhiv DRPD)

Usposabljanje je med drugim zajemalo 15 predavanj in delavnic ter praktični del priprave in izvedbe delavnic neposredno z mladimi. (Foto: arhiv DRPD)

Usposabljanje je potekalo na sedežu Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. (Foto: arhiv DRPD)

‹ nazaj