Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

EESO Sporočilo št. 55

petek, 10.12.2010

Poročilo Primoža Šporarja, predstavnika nevladnih organizacij v Evropskem ekonomsko socialnem odboru, objavljamo v nadaljevanju. Tokrat se oglaša iz 467. plenarnega zasedanja Evropskega ekonomsko socialnega odbora - EESO, ki poteka 8. in 9. decembra 2010 v Bruslju.

EESO Sporočilo št. 55

Spoštovane in spoštovani,

Oglašam se vam iz 467. plenarnega zasedanja Evropskega ekonomsko socialnega odbora - EESO, ki poteka 8. in 9. decembra 2010 v Bruslju.

PLENARNA SEJA
Na zasedanju so gosti ga. MILQUET, belgijska podpredsednica vlade in ministrica za zaposlovanje in enake možnosti, pristojna za migracijsko in azilno politiko, g. CIOLOŞ, evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja ter njegova ekscelenca, g. ČIZOV, izredni in pooblaščeni veleposlanik, stalni predstavnik Ruske federacije pri EU.

MNENJA
Na seji obravnavamo številna mnenja. V nadaljevanju najdete izbrana mnenja, ki so sicer dostopna na spodnji spletni strani:
https://membersportal.eesc.europa.eu/Toad_EESC/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSG2uN9bRmOIKdIJXQtKR5el8V%2f0yS2nhXg%3d

TEN/426
Evropska digitalna agenda (sporočilo)
Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Evropska digitalna agenda;COM(2010) 245 final; CESE 899/2010 fin; Poročevalec: g. McDONOGH (I. sk. - IE)

CCMI/084
Državne pomoči - zapiranje premogovnikov (mnenje na lastno pobudo)
Predlog uredbe Sveta o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (mnenje na lastno pobudo); CESE 1523/2010 fin; Glavni poročevalec: g. PEZZINI (I. sk. - IT)

SOC/394
Pravica do obveščenosti - kazenski postopek
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku;
COM(2010) 392 final - 2010/0215 (COD); CESE 1516/2010 fin - 2010/0215 (COD); Glavni poročevalec: g. PEZZINI (I. sk. - IT)

NAT/468
Zanesljivost preskrbe v kmetijskem in živilskem sektorju v EU (mnenje na lastno pobudo)
CESE 737/2010 fin; Poročevalec: g. KRAUZE (III. sk. - LV)

NAT/480
GSO - omejitev gojenja v državah članicah
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje GSO na svojem ozemlju; COM(2010) 375 final - 2010/0208 (COD)
CESE 1322/2010 fin - 2010/0208 (COD); Poročevalec: g. GRUBER (III. sk. - AT)

TEN/424
Energetska strategija za obdobje 2011-2020 (raziskovalno mnenje na zaprosilo Komisije)
CESE 886/2010 fin; Poročevalec: g. HERNÁNDEZ BATALLER (III. sk. - ES)

REX/305
Islandija kot država kandidatka (raziskovalno mnenje na zaprosilo Komisije)
CESE 1089/2010 fin; Poročevalka: ga. CARR (II. sk. - EE)

Vsa sporočila in informacije so sicer dostopne na spletni strani www.skup.si.

Naj vam zaželim še prijetne praznike ter vse dobro in srečno v 2011!
In kot vedno - če potrebujete pomoč v Bruslju mi prosim sporočite.

Prijazen pozdrav in zahvala za zaupanje,

Primož Šporar
član Evropskega ekonomsko socialnega odbora - EESO
na predlog SKUP - Skupnost privatnih zavodov, www.skup.si

Informacije o delu EESO na spletni strani: www.eesc.europa.eu ter www.e-participacija.si/eeso


SKUP - Skupnost privatnih zavodov
Britof 469, 4000 Kranj

Tel. + 386 4 23 44 804
Fax + 386 4 23 44 805
GSM: + 386 41 684 182
E-pošta: info@skup.si

 

‹ nazaj