Regijski NVO center

Novice

Svet EU: Resolucija o mladinskem delu

četrtek, 16.12.2010

Svet Evropske unije je 19. novembra 2010 sprejel resolucijo o mladinskem delu, v kateri priznava njegov pomen in poziva države članice, da zagotovijo primerno financiranje in strukture za podporo mladinskemu delu. V resoluciji je zapisano, da bi moralo mladinsko delo v državah članicah prispevati k ciljem na različnih področjih delovanja Nove strategije EU za mlade in posebej upoštevati otroke in mlade, ki jih ogroža revščina ali socialna izključenost.

Komisija bo raziskala raznolikost, razširjenost in vpliv mladinskega dela in izsledke vključila v poročilo EU o mladih 2012. Zagotovila bo tudi primerne platforme za izmenjavo raziskav, politik in praks na tem področju, prispevala k razvoju mladinskih delavcev, izboljšala kakovost mladinskega dela in njegove prepoznavnosti z uporabnikom prijaznimi orodji.

Več na: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/educ/117874.doc

 

‹ nazaj