Regijski NVO center

Novice

REGIJSKI NVO CENTER BO ŠE NAPREJ STIČIŠČE NEVLADNIH ORGANIZACIJ JV REGIJE

ponedeljek, 20.12.2010

Z uspešno prijavo na razpis Ministrstva za javno upravo je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto pridobilo sredstva Evropskega socialnega sklada za nadaljnje delovanje Regijskega NVO centra - stičišča nevladnih organizacij v regiji JV Slovenija, vsaj do leta 2012.

Stičišče bo nevladnim organizacijam (krajše NVO: društvom, zasebnim zavodom in ustanovam), ki delujete v regiji JV Slovenija (obsega 20 občin: Mestna občina Novo mesto in občine: Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Straža, Žužemberk, Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Črnomelj, Semič, Metlika, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Loški Potok), nudilo nekatere aktivnosti, ki ste jih že lahko koristili in nove nekoliko drugačne podporne aktivnosti.

Še vedno vam je brezplačno na voljo:
- svetovanje (pravno, finančno, pri javnih razpisih, pri civilnem dialogu)
- mentorstvo (pomoč osmim NVO pri zasnovi in izvedbi projektov)
- 20 usposabljanj (teme: zaposlovanje v NVO, pridobivanje sredstev, finančno upravljanje, strateško načrtovanje, veščine za vključevanje v civilni dialog)
- redno obveščanje (e-novice PARADA N(V)OVIC vsakih 14 dni, dnevno ažuriran portal www.nevladnik.info)
- izposoja opreme (ozvočenje, prenosni računalnik, projektor, platno in fotoaparat)

Uvajamo pa še:
- aktivnosti za sistemske rešitve za boljše delovanje NVO: vabljeni boste na posvete in konference, kjer boste dali pobude za spremembe na področju zakonodaje, predstavili svojo vizijo razvoja nevladnega sektorja
- aktivnosti za vključitev najboljših projektov NVO v Regijski razvojni program
- poglabljanje prepoznavnosti NVO sektorja pri ključnih deležnikih (občine, gospodarstvo, mediji)

Regijski NVO center bo torej še naprej nudil aktivnosti za boljšo usposobljenost vaših organizacij; hkrati skrbel za ozaveščanje javnosti o vlogi in pomenu NVO za širšo družbo ter ustvarjal pogoje za vzpostavitev konstruktivnega civilnega dialoga - to pomeni, da vam bomo omogočali, da se aktivno vključite v določanje pomembnih družbenih vprašanj na lokalnih ravneh ter s svojimi kakovostnimi programi postanete prepoznaven del mreže izvajalcev javno-koristnih storitev.

Skupaj lahko ustvarjamo bolj kakovostne in trajnostno naravnane javne politike.

Želite izvedeti več?
Pokličite nas, pišite nam: 041 925 405, drpdnm@yahoo.com .
Pozdravljava vas Maja Žunič (koordinatorka projekta) in Tina Cigler (vodja projekta).

‹ nazaj