Regijski NVO center

Novice

CNVOS uspel s predlogom za uvedbo dobrodelnih iger na srečo

ponedeljek, 20.12.2010

Strategija razvoja iger na srečo, ki jo je vlada sprejela 16. 12. 2010, predvideva tudi uvedbo dobrodelnih iger na srečo. V javni razpravi o strategiji so Ministrstvu za finance predlagali uveljavitev dobrodelnih iger na srečo, t.j. iger na srečo, pri katerih se pretežen del zbranih prihodkov namenja za delovanje nevladnih organizacij, ki izvajajo javno koristne ali dobrodelne dejavnosti.

Strategija razvoja iger na srečo tako zdaj določa, da se posebej opredelijo tudi t.i. dobrodelne igre na srečo in da je njihova uvedba eden izmed ciljev države in nevladnih organizacij. S potrditvijo strategije smo po enoletnem prizadevanju uspešno zaključili prvi korak k uvedbi novih iger na srečo, iz katerih se bodo lahko financirale javno koristne dejavnosti nevladnih organizacij ne glede na področje.

Dobrodelne igre na srečo so v tujini že močno uveljavljene. Od običajnih iger na srečo se razlikujejo v tem, da se najmanj 40% vseh prihodkov nameni za javno koristne ali dobrodelne namene. Pri tem ne gre za projektno financiranje, ampak za dolgoročno temeljno financiranje (ang. institutional support), tako da upravičenci sredstva porabijo po lastni izbiri. Dobrodelne igre na srečo so zato lahko pomemben vzvod finančne krepitve slovenskega nevladnega sektorja in njegovega trajnostnega razvoja.

 

‹ nazaj