Regijski NVO center

Novice

Po novem direktorjem zasebnih zavodov ne bo več potrebno plačevati prispevkov za pokojninsko zavarovanje

ponedeljek, 20.12.2010

CNVOS je po dolgotrajnih usklajevanjih uspel doseči spremembo novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v delu, ki je določal, da morajo ustanovitelji - direktorji zavodov, ki niso zaposleni drugje, plačevati prispevke za pokojninsko zavarovanje ne glede na to, ali iz zavoda prejemajo kakšno plačilo.

Do sedaj je veljalo, da je moral ustanovitelj in direktor zavoda, ki ni bil zaposlen drugje, plačevati prispevke, četudi ni iz zavoda prejemal nobenih prihodkov oziroma če je delal povsem prostovoljno (in ne glede na to, ali je sam zavod imel kakršne koli prihodke).

CNVOS je amandma, ki bi to določbo spremenil, najprej poskušal uveljaviti v javni razpravi o novem pokojninskem zakonu. Pri pripravljavcu zakona, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, je za CNVOS-ov predlog posredovalo tudi Ministrstvo za javno upravo. Ker ne CNVOS ne MJU pripravljavca nista uspela prepričati, smo amandma preko poslancev vložili na matični odbor parlamenta (Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide), kjer je naletel na več razumevanja. Odbor je amandma v nekoliko spremenjeni različici sprejel, pred plenarno sejo parlamenta pa smo končno besedilo s člani odbora in MDDSZ še dokončno uskladili.

Tako sedaj novi zakon (ZPIZ-2) določa, da se obvezno zavarujejo samo ustanovitelji in poslovodne osebe tistih zavodov, ki niso neprofitni oziroma ki ne sodijo med nevladne organizacije. To je, tistih, katerih ustanovitveni akti ne določajo, da se presežek prihodkov nad odhodki uporabi izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.

Na ta način so iz obveznega zavarovanja izvzeti ustanovitelji - poslovodne osebe nepridobitnih zavodov. Če ustanovitveni akt zavoda izrecno ne določa, da se presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda, obstaja možnost, da si ustanovitelj del takšnega presežka (dobička) izplača. Takšen zavod pa ni več nepridobitna organizacija, saj je njegov ustanovitelj v podobnem položaju kot družbenik gospodarske družbe. Zato se mora ustanovitelj takšnega (pridobitnega) zavoda še vedno obvezno zavarovati.

Zakon je bil sprejet 14. 12. 2010, sindikati pa napovedujejo možnost veta Državnega Sveta in referendum, kar lahko odloži uveljavitev novega zakona.

VIR: http://www.cnvos.si/article/id/2135/cid/23

‹ nazaj