Regijski NVO center

Novice

ZAKLJUČEN POČITNIŠKI PROGRAM ZA ROMSKE OTROKE

ponedeljek, 30.11.2009

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je letošnje poletje izpeljalo ustvarjalni program za romske otroke v štirih romskih naseljih v Novem mestu. Program je ves julij potekal v romskih naseljih Brezje, Žabjak, Šmihel in Jedinščica.

Program, ki je namenjen otrokom in staršem sicer skozi vse leto poteka v dveh romskih naseljih v Novem mestu, in sicer v romskem naselju Brezje in Šmihel. Cilji programa so zagotoviti večjo socialno vključenost Romov, opolnomočenje romske skupnosti v smeri emancipacije, osebnostna in socialna integracija ter promocija strpnosti, solidarnosti in medkulturnega dialoga. V mesecu juliju so program izvajali tudi v romskem naselju Jedinščica, letos prvič pa tudi v naselju Žabjak.

 

V romskem naselju Brezje je program potekal vsak dan od ponedeljka do petka, od 13. do 17. ure, saj so v aprilu 2009 ob podpori Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma vzpostavili Dnevni center za otroke, ki ga obiskuje preko 40 otrok. Program poteka v prostorih vrtca Pikapolonica. Otroci, ki se udeležujejo programa imajo možnost učne pomoči v okviru katere med šolskim letom najprej naredijo domače šolske obveznosti nato pa rešujejo individualno prilagojene učne liste slovenskega jezika, ki jih pripravijo mentorji. V drugem delu potekajo različne ustvarjalne, socialne, športne in plesne delavnice, kjer otroci izdelujejo različne uporabne in okrasne predmete, pridobivajo socialne in komunikacijske veščine, se zabavajo ob športnih in drugih aktivnostih ter plešejo tradicionalne romske plese.

Dvakrat tedensko je program potekal v romskih naseljih Šmihel in Žabjak, enkrat tedensko pa tudi v naselju Jedinščica. V vsakem naselju je bilo v program vključenih po 20 otrok. Delavnice so v Šmihelu potekale v zabojniku, ki je last Mestne občine Novo mesto, v Žabjaku in Jedinščici pa na dvoriščih privatnih hiš.

 

Velika udeležba na vseh aktivnostih, v julijski program je bilo namreč vključenih več kot 550 otrok na skupaj 50. delavnicah, kaže na velike potrebe in pripravljenost na sodelovanje, saj otroci v bivalnem okolju nimajo drugih možnosti za kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa.

Podprto s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma

 

‹ nazaj