Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Namenite 0,5% dohodnine za NVO

četrtek, 20.12.2012

Vse davčne zavezance obveščamo, da lahko do 0,5 odstotka svoje dohodnine namenite eni izmed nevladnih organizacij, upravičenih do prejema takšne donacije. Če že plačujete dohodnino, namenite del tistim, ki so vam pri srcu. V kolikor ne nemenite 0,5% odmerjene dohodnine organizaciji po vaši izbiri, bo znesek nakazan v državni proračun. Obrazec za namenitev dohodnine lahko na DURS oddajate vse leto.

V nadaljevanju sporočila lahko pogledate seznam upravičenih organizacij, dobite informacije o tem, kako lahko podarite 0,5 % dohodnine, vključno s povezavami na vse potrebne obrazce in kontaktne podatke.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10 - UPB6) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

Organizacijam, katerim je mogoče nameniti del dohodnine so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom organizacije in davčno številko): http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-056-02394-OB~P001-0000.PDF

Davčni zavezanec lahko več organizacijam nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

KAKO PODARITI 0,5% ODMERJENE DOHODNINE?

V kolikor 0,5% odmerjene dohodnine ne namenite organizaciji po vaši izbiri, bo znesek nakazan v državni proračun. Spodaj je preprost postopek v treh korakih, kako namensko kanalizirati sredstva.

1. korak: Odločite se za organizacijo
Najprej izberete organizacijo ali organizacije (Komu lahko podarite), ki jim želite nameniti do 0,5% svoje dohodnine. Izberete lahko do največ pet organizacij, saj lahko vsaki namenite najmanj 0,1% svoje dohodnine.

2. korak: Izpolnite obrazec
V obrazec vpišete svoje podatke in podatke organizacije ali organizacij, ki jim podarjate do 0,5% dohodnine.

3. korak: Pošljite obrazec na davčni urad
Izpolnjen obrazec pošljite na davčni urad.

Primer izpolnjene Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije 2012 za Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, v okviru katerega deluje tudi Regijski NVO center, dobite s klikom tukaj. Če nas želite podpreti: list natisnete in vpišete svoje podatke ter ga na zahtevo za namenitev oddate kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu, do 31.12.2012. Izpolnjeno zahtevo nam lahko pošljete tudi na Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova 30, 8000 Novo mesto, mi pa jo bomo za vas poslali na pristojni davčni urad.


‹ nazaj