Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Gibanje 99%: z izključevanjem do skupnosti

ponedeljek, 12.12.2011

Pojav protisistemskega globalnega Gibanja 99% opozarja, da je treba družbeno dinamiko proučiti tudi s stališča sistematičnosti njenega izključevanja.

To je posledica stoletnih sistemskih prizadevanj za uniformno uresničevanje univerzalnih vrednot dobrega življenja skupnosti, ki pa se je na koncu izrodilo v kuliso sistemskega spektakla za katero se potiho koncentrira moč družbeno neodgovorne manjšine. Zato se sprašujemo, podobno kot se je pred dobrim stoletjem že Landauer, kako z izhodišč sistematične družbene izključenosti večine ljudi zasnovati avtonomno protisistemsko skupnost.

V prispevku razvijemo protisistemsko razlago družbene dinamike z izhodišč sredinske metodologije proučevanja. Najprej obravnavamo razsežnosti družbenega izključevanja. Njegova sistematičnost je zaslužna, da se v odzivu žrtev izključevanja porodi sistemu vzporedna protisistemska družba. »Težava« je, da so protisistemska gibanja raznovrstna in imajo zato odpor do medsebojnega povezovanja v stalnejše strukture, zato se niso zmožna vzpostaviti enovito in delovati povezano nasproti sistemu. A pomembno je upoštevati, da protisistemska gibanja niso zgolj programske ampak tudi akcijske enote. Njihova akcijska in programska plat sta pogosto neuravnovešeni in ravno v tej »nenačelnosti« se skriva še zelo slabo izrabljen potencial protisistemskega povezovanja. Prispevek razvije presečno metodo povezovanja protisistemskih gibanj kot podlago za preoblikovanje razmerja med sistemom in protisistemom v »neizključevalni sredini« (Walloerstein). To ima zanimive posledice in najprej navaja k postantagonističnem razumevanju razmerij med sistemsko in protisistemsko družbo ter podaja raznovrstne strategije ustvarjanja neke povsem drugačne družbenosti.

Prispevek Slovenskega društva evalvatorjev v celoti (v pdf formatu) si lahko preberete na tej povezavi.

VIR: CNVOS

‹ nazaj