Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Predlog ključnih državnih ukrepov na področju krepitve NVO posredovan predsednikom parlamentarnih strank

torek, 27.12.2011

Ukrepi segajo od različnih sprememb statusne zakonodaje in davčnih olajšav za donacije do pospeševalnih ukrepov za socialno podjetništvo in izboljšanja vključevanja javnosti v oblikovanje predpisov in politik.

Ker bomo ob uradnem imenovanju mandatarja predloge znova posredovali tudi temu, lahko pobudo še vedno podprete. Pobudi se pridružite tako, da na naslov volitve2011@cnvos.si pošljete besedilo "Podpisujemo Predlog ključnih državnih ukrepov na področju krepitve nevladnih organizacij v obdobju 2012 – 2015." in dodate naziv organizacije in ime njene odgovorne osebe.

Trenutni podpisniki predlogov:

CNVOS Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

ZSU Združenje slovenskih ustanov

ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije

Zveza ŠKIS

Planinska zveza Slovenije

Zveza Združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije

Lovska zveza Slovenije

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Turistična zveza Slovenije

Slovenska filantropija

SLOGA

Slovensko združenje za tobačno kontrolo

SKUP Skupnost privatnih zavodov

ŠENT

Društvo Ekologi brez meja

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja

Društvo za nenasilno komunikacijo

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC

Alpe Adria Green

Focus, društvo za sonaraven razvoj

IPOP Inštitut za politike prostora

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

EUROPA DONNA, Slovensko združenje za boj proti raku dojk

Zavod Premiki

Slovenski E-forum

Institut za trajnostni razvoj

Zavod Študentska založba

Zavod Voluntariat

Prekmurska herbija

Ars Ramovš

Naravni začetki

Središče Rotunda, primorski družbeni center

LRF za Pomurje

Art središče

ONEJ

Društvo za avtizem DAN

Vitra Cerknica

Plesni studio Intakt

INePA

Kud LJUD

Slovensko društvo za kulturno ekonomiko

EkoAlt Vinodol

Exodos Ljubljana

KID Lastovka

Hišica Sonca

KD 'piranežka.com' Piran

Interes city

Želva Eureka Žalec

Roma džan angle

Društvo DSP Center

Društvo Aktiviraj se

Društvo UP Jesenice

Fundacija poti miru

SANA VITA Zavod

Zavod KROG

Zavod Eko-Humanitatis

Inštitut INTERSO

Društvo Altra

Društvo Žitek

EcoGuerilla

SLO-CANIS

REPS

Društvo filmska praksa PLAN 9

Društvo Novi Paradoks

Zavod VAS - iz korenin za jutri Kanomlja

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije

Društvo Projekt Človek

Društvo Nova pot Radenci

Inštitut VIR

Društvo za pomoč pri upokojevanju

Ustanova fundacija BiT Planota

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Koper

Društvo za razvoj in povezovanje družbeno ved in kultur ODNOS

Zavod TAMAL-A

Kulturno turistično društvo Zarja Bilje

Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'

Partizan Bakovci - društvo za telesno vzgojo

Društvo Senior

Klub zdravljenih alkoholikov Radost Kranj

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma

UMi-Univerzum Minerva

Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG

Lokalna energetska agencija za Pomurje

Mreža MINVOS

Zavod ZaM

Univerzitetna športna zveza Maribor

Zavod Nefiks

ZPM Maribor

Iniciativno združenje za nadzor institucij

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Društvo Edirisa Slovenije

Sklad dela Posavje

Turistično društvo Selnica ob Dravi

Zavod Papilot

Zavod RISA, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje

PEC Pomurski ekološki center Murska Sobota

Agencija LARS, Zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje, Cerkno

Forum za Pohorje, združenje za trajnostni razvoj

Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta

Fundacija Tramp

Zavod Socialni inkubator

Zveza inženirskih društev Maribor

Društvo Šola zdravja

Romsko kultno in turistično društvo Pušča

Zavod za otrokom in okolju prijazno igro

Kulturno ekološko društvo Smetumet

Športna zveza Velenje

Zavod ETNO - EKO

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice

Primorski pravni center

Plavalni klub Velenje

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Društvo za razvoj in varovanje Geossa

TD Galicija

Društvo diabetikov Murska Sobota

Zavod Federacija

Mladinsko informacijski center

Lokalna razvojna fundacija Posavja

PRSTaN

Društvo gluhih in naglušnih Posavja

Društvo SOŽITJE Brežice

Turistično društvo Cerklje ob Krki

Zveza društev mladinski center Postojna

Mladinski kulturno delovni center

Društvo podpornikov festivala Zmaj 'ma mlade

Klub študentov občin Postojna in Pivka

Pantea (zasebni zavod)

Društvo slovensko-irskega prijateljstva

Planinsko društvo Brežice

Društvo KNOF

Zavod NSK za vzpodbujanje kulture Sevnica

Društvo diabetikov Novo mesto

Turistično društvo Frankolovo

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Društvo za preventivno delo

Zavod za prostor kulturo Cornucopia

Kulturno društvo Libna

Društvo diabetikov Nova Gorica

Kitch, zavod za umetniško produkcijo in raziskave

Društvo asociacija

Društvo skupina mladih za osebnostno rast

Parnas, društvo za kulturo in turizem

Območno združenje RK, Cerknica, Loška dolina, Bloke

Društvo upokojencev komandanta Staneta

Društvo ustvarjalnih otrok BOMI

Društvo Optimisti Ptuj

Društvo Anbot Piran

Perot – Društvo za sobivanje človeškega

DU Beltinci

Društvo Center za pomoč mladim

DU Kojsko

Sonček- Notranjsko društvo za cerebralno paralizo

Društvo psoriatikov Slovenije

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave

Športno društvo Out in Slovenija

HUMANA združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje

Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo

Društvo Senior

Inštitut dr. Jožeta Pučnika

Zavod O, zavod škofjeloške mladine

UP Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

Zavod MISSS - Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

DU Puconci

Domoljubno krajevno združenje Puconci

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli

Andragoško društvo, Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje

Zavod Salesianum

Zavod PIP

Združenje DrogArt

Športno društvo Gaberje Celje

Združenje proti spolnemu zlorabljanju

Društvo invalidov Maribor

Slovensko društvo evalvatorjev

Center KORAK, Kranj

KD "Ivan Kobal" Krška vas

Slovenska kolesarska mreža

Društvo tabornikov rod Stane Žagar - mlajši

Mladinski svet Ajdovščina

HOPLA - društvo za družinsko rekreacijo

ŠK Triglav Predanovci

Sklad dela Zasavje

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec

Društvo Mladinski Ceh

KUD ART STAYS

Društvo kreativnih ljudi LOESJE

Zavod POVOD

Zveza prijateljev mladine Krško

Zveza športnih društev Ravne - KOROCIV.SI

Zavod KONC

Zavod Maksiza

Zveza kulturnih društev Ravne na Koroškem

Društvo KUD za razvijanje kreativnosti

‹ nazaj