Regijski NVO center

Novice

ŠTEVEC KRŠITEV: 44 ... IN TEČE!

sreda, 23.12.2009

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij CNVOS je vzpostavil števec, s katerim šteje, kolikokrat so vlada in ministrstva prekršila Resolucijo o normativni dejavnosti, ki jo je 19. novembra sprejel DZ RS. Doslej so našteli 44 kršitev!

19. decembra je minil mesec dni, odkar je državni zbor sprejel Resolucijo o normativni dejavnosti, dokument, s katerim naj bi v Republiki Sloveniji končno uveljavili standarde kakovostne priprave zakonov in drugih predpisov in s tem zagotovili enega od temeljnih pogojev za uspešno delovanje pravne države. V uradnem listu je bila objavljena 24. novembra.

Resolucija je rezultat vladnih analiz, ki so pokazale na precejšnjo šibkost dosedanje državne normativne dejavnosti. Vzroki za to naj bi se skrivali predvsem v časovnih pritiskih na pripravljalce predpisov, nespoštovanju predpisanih rokov in neustreznem sodelovanju državne uprave s strokovno, ciljno in splošno javnostjo.
Da bi se kvaliteta priprave predpisov izboljšala, je državni zbor v resoluciji določil tudi minimalne standarde posvetovanj z javnostjo, med drugim tudi minimalen čas trajanja posvetovanja od 30 do 60 dni.
Po mnenju vlade zato tudi ni več potreben zakon o participaciji javnosti, ki ga je sedanja koalicija najavila v svoji koalicijski pogodbi, saj so po besedah ministrice za javno upravo Irme Pavlinič Krebs prepričani, da je področje sodelovanja javnosti pri oblikovanju predpisov mogoče ustrezno urediti tudi s t. i. mehkimi mehanizmi.

CNVOS je že ob pripravi resolucije opozarjal, da lahko ta le pogojno predstavlja alternativo napovedanemu zakonu o participaciji javnosti, saj v primeru njenih kršitev ne predvideva niti sankcij za kršitelje niti pravnega varstva za državljane.

Da bi testirali učinkovitost resolucije in hkrati preverili lastne trditve o njeni nezadostnosti, je bil pripravljen števec, s katerim bomo merili, kako pogosto prihaja do kršitev njenih določil o posvetovanjih z javnostjo. Na spletni strani števca www.civilni-dialog.net/stevec so zbrani podatki o skupnem številu kršitev kot tudi razrez po posameznih ministrstvih z navedbo imen predpisov, pri katerih predpisani roki niso bili upoštevani, ter podatek za kolikšna odstopanja gre. Števec se osvežuje dvakrat tedensko, v torek in petek.

»Ni naš namen, da s prstom privoščljivo kažemo na vlado, ampak nam gre za to, da se v Sloveniji končno tudi v praksi uveljavijo tisti standardi participacije javnosti, ki jih pozna ves zahodni demokratični svet in ki so jim naše vlade že tolikokrat deklarativno prisegle. Zato upamo, da se bo na ugotovitve števca odzivala tudi vlada in kršitve sproti odpravljala,« pravi Goran Forbici, vodja dejavnosti na področju civilnega dialoga na CNVOS.

Dodatne informacije: goran@cnvos.si041 394 428

‹ nazaj