Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

PRIPADNIKI MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPIN VABLJENI NA USPOSABLJANJE

torek, 19.1.2010

V okviru projekta Živeti skupaj, ki je namenjen socialnemu vključevanju kultur pripadnikov različnih etničnih skupin, vabimo pripadnike vseh etničnih skupin, ki vas zanima usposabljanje za kulturne menedžerje, likovnike in literate.

Namen usposabljanja je opremiti pripadnike različnih etničnih skupin z znanjem in veščinami s področja kulture, ki jih bodo nato:
a) prenašali na ostale pripadnike svoje manjšinske skupine
b) uporabili pri izvedbi Tedna kultur - sklopa poletnih prireditev, ki javnosti predstavljajo posamezne kulture


PODROČJA USPOSABLJANJA:

  • Usposabljanje kulturnih menedžerjev

Namen aktivnosti je usposobiti kulturne menedžerje - pripadnike vseh etničnih skupin in romske skupnosti, ki bo potekalo v 3 modulih: kulturne pravice etničnih manjšin, medkulturne kompetence, naloge menedžmenta in menedžerjev v kulturi.

Srečanja bodo potekala dvakrat mesečno od 16. do 19. ure od februarja dalje.

  • Likovno usposabljanje

Usposabljanje vključuje osnove risanja, različne slikarske tehnike in slikanje na platno, za udeležence od 15. do 20. leta starosti.. Srečanja bodo od februarja 2010 potekala od 17. do 20. ure (10 srečanj).
Razstava likovnih del, ki bodo rezultat usposabljanja, bo na ogled na Tednu kultur.

  • Usposabljanje literatov

Cilj usposabljanja je priprava literarnega večera v okviru Tedna kultur ter izdaja pesniške zbirke, za udeležence od 15. do 20. leta starosti.
Srečanja bodo od februarja 2010 dalje potekala enkrat tedensko od 17. do 19. ure (10 srečanj).

 


DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE:

Savka Fejzić, koordinatorka projekta Živeti skupaj (07/39 39 210, savka.fejzic@gmail.com).

Prijavnico najdete tukaj!

 

ROK PRIJAVE

Prijave sprejemajo do srede, 27. januarja 2010 oz. do zapolnitve mest na savka.fejzic@gmail.com.

 

O PROJEKTU ŽIVETI SKUPAJ

Projekt Živeti skupaj s pomočjo kulture povečuje socialno vključenost in zaposljivost pripadnikov številnih manjšinskih etničnih skupin in romske skupnosti, ki kljub svoji dolgoletni prisotnosti zaradi različnih dejavnikov še vedno niso zadovoljivo vključeni na mnoga področja družbenega življenja. Hkrati pri večinski javnosti spodbuja razumevanje neizogibnega sobivanja v narodnostno, etnično in kulturno raznoliki družbi in razumevanje integracije kot dvosmernega procesa, v katerem mora sodelovati tudi sama.

 


IZVAJALEC PROJEKTA

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto
Telefon: 07/ 39 39 277; 041/ 925-405
E-mail: drpdnm@yahoo.com
http://www.drpdnm.si

 

FINANCIRANJE

ŽIVETI SKUPAJ - socialno vključevanje kultur etničnih skupin in romske skupnosti

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanja socialne vključenosti«, prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

 

‹ nazaj