Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Obvestilo društvom v občini Semič

četrtek, 4.2.2010

Občina Semič je v decembru 2009 z Lovsko družino Smuk Semič sklenila Pogodbo o ustanovitvi osebne služnosti za Lovsko planinski dom Smuk. Hkrati je bil podpisan tudi dogovor med Občino Semič, Lovsko družino Smuk Semič in trenutnim najemnikom doma. Po sklenjenem dogovoru imajo društva, ki delujejo na območju Občine Semič pravico uporabljati dom, skladno s spodaj opisanimi pogoji.

Po dogovoru lahko uporabniki - društva ki delujejo na območju občine Semič, prostor uporabljajo izključno za organizacijo sestankov, srečanj in podobno. Uporabniki izvajajo uporabo prostorov tako, da le-ta ne bo ovirala lovske in gostinske dejavnosti, ki se bo odvijala v objektu. Uporabniki se za uporabo prostora dogovarjajo neposredno z najemnikom, kateri jim prostor dodeli v skladu z možnostmi poslovanja. V primeru uporabe prostorov najemnik uporabnikom ne bo zaračunaval najemnine in vzdrževanja Lovsko planinskega doma Smuk.

Obratovalni stroški (voda, elektrika, ogrevanje, čiščenje) se zaračunajo društvom Občine Semič, v primerih, ko organizirajo sestanke, srečanja in podobno in ne uporabljajo gostinskih storitev najemnika oz. lastnika doma. Obratovalni stroški se plačujejo neposredno najemniku in znašajo:

  • 20 EUR v poletni sezoni (od 21.3. do 21.9.2010) in
  • 50 EUR v zimski sezoni (od 22.9. do 20.3.2010).

V primerih, ko društva organizirajo sestanke, srečanja in podobno in sočasno uporabljajo gostinske storitve najemnika oz. lastnika doma, se obratovalni stroški ne zaračunavajo.


Glede na navedeno imajo društva občine Semič pravico uporabljati dom pod zgoraj določenimi pogoji. Predlagamo vam, da se poslužujete možnosti uporabe doma, saj bo le tako dom zaživel in začel služiti svojemu namenu.

Za rezervacije doma pokličite najemnika: Gostinstvo Avguštinčič d.o.o. (040 425 999). Zaradi uskladitve poslovanja doma sporočite termin vsaj 10 dni pred predvidenim dnevom sestanka.


Občina Semič
Ivan Bukovec, župan

VIR: http://www.semic.si/novice_podrobno.asp?sif_novice=144

‹ nazaj