Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Poziv k imenovanju članov delovne skupine za oblikovanje sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu

torek, 10.12.2013

Na podlagi poziva Ministrstva za notranje zadeve Slovenska mreža prostovoljskih organizacij poziva članice mreže in druge nevladne organizacije k imenovanju šestih (6) nevladnih predstavnikov in šestih (6) nadomestnih predstavnikov v delovno skupino za oblikovanje sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu.

Kandidate lahko predlagajo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa prostovoljske organizacije (pravne osebe zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu Zakona o prostovoljstvu in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist).

Od predstavnikov pričakujemo aktivno sodelovanje v delovni skupini, ki jo sestavljajo predstavniki nevladnih organizacij in ministrstev ter drugih pomembnih akterjev.

Datum zbiranja prijav se prične 9. decembra 2013 in zaključi 15. decembra 2013.

Prijave lahko pošljete po pošti, faxu ali skenirano po e-pošti na: Slovenska filantropija, Poljanska c. 12, 1000 Ljubljana

Fax: 01 430 12 89

E-naslov: slovenska@filantropija.org.

Seznam kandidatov bo po tem roku objavljen na www.prostovoljstvo.org.

Prilagamo vam poslovnik postopka in obrazec za prijavo kandidatov.

Sporočamo, da je zaradi časovne omejitve postopek krajši, zato vas prosimo za razumevanje.

 

 

Dokumenti

‹ nazaj